Create your CV - It only takes a few seconds

Công Nhân Điện jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 11 jobs
Công Nghệ Hitron Việt Nam
Hải Phòng
 • Ưu tiên có kinh nghiệm tại các công ty điện tử.
 • Tiến hành đào tạo kỹ năng cho nhân viên thiết bị công nghệ.
 • Chúng tôi là doanh nghiệp mới thành lập với quy mô…
Công Nghệ Hitron Việt Nam
Hải Phòng
 • Thực hiện công tác theo phân công của cấp trên.
 • Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc tại công ty điện tử, chấp nhận cả sinh viên mới ra trường.
Công Nghệ Hitron Việt Nam
Hải Phòng
 • Học chuyên ngành liên quan đến điện - điện tử.
 • Thực hiện công tác theo phân công của cấp trên.
 • Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc tại công ty điện tử, chấp nhận cả…
Công Nghệ Hitron Việt Nam
Hải Phòng
 • Thực hiện công tác theo phân công của cấp trên.
 • Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc tại công ty điện tử, chấp nhận cả sinh viên mới ra trường.
Công Nghệ Hitron Việt Nam
Hải Phòng
 • Thực hiện công tác theo phân công của cấp trên.
 • Tốt nghiệp cao đẳng, đại học các ngành điện tử, điện tử thông tin, kỹ thuật.
 • Nhiều cơ hội phát triển cá nhân.
Công Nghệ Hitron Việt Nam
Hải Phòng
 • Tiến hành đào tạo kỹ năng cho nhân viên thiết bị công nghệ.
 • Có kinh nghiệm tại vị trí tuyển dụng tại các công ty điện tử.
 • Nhiều cơ hội phát triển cá nhân.
Công Nghệ Hitron Việt Nam
Hải Phòng
 • Quản lý, sắp xếp, đào tạo công nhân mới.
 • Ưu tiên có kinh nghiệm tại bộ phận đóng gói hoặc làm việc tại công ty điện tử.
 • Nhiều cơ hội phát triển cá nhân.
Công Nghệ Hitron Việt Nam
Hải Phòng
 • Có kinh nghiệm tại các công ty điện tử.
 • Tiến hành đào tạo kỹ năng cho nhân viên thiết bị công nghệ.
 • Chúng tôi là doanh nghiệp mới thành lập với quy mô 1000…
Công Nghệ Hitron Việt Nam
Hải Phòng
 • Có kinh nghiệm tại vị trí tuyển dụng tại các công ty điện tử.
 • Chúng tôi là doanh nghiệp mới thành lập với quy mô 1000 người, chúng tôi luôn đề cao giá trị mang…
Công Nghệ Hitron Việt Nam
Hải Phòng
 • Triển khai thi công công tác M&E theo bản vẽ đã được phê duyệt.
 • Có kinh nghiệm tại vị trí tuyển dụng tại các công ty điện tử.
 • Nhiều cơ hội phát triển cá nhân.