Create your CV - It only takes a few seconds

Công Nhân Điện jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 56 jobs

GẤP - NHÂN VIÊN TELESALES

CÔNG TY TÀI CHÍNH HD SAISON
Thành phố Hồ Chí Minh
9.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một tháng
Requirements
THPT
 • Có kỹ năng tổ chức, sắp xếp công việc;
 • Các công việc khác theo yêu cầu của Ban lãnh đạo hoặc quản lý trực tiếp.
 • Chăm sóc khách hàng cũ.
 • Bảo hiểm tai nạn 24/24.

NHÂN VIÊN THU HỒI NỢ TẠI PHÚ THỌ (THU NHẬP HẤP DẪN) new

CÔNG TY TÀI CHÍNH HD SAISON
Việt Trì
15.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một tháng
 • Ưu tiên có kinh nghiệm trong công tác thu hồi nợ, bộ đội hoặc công an xuất ngũ.
 • Phụ cấp theo vị trí công việc (tiền cơm, điện thoại, chi phí xăng xe phục vu cho…

NHÂN VIÊN THU HỒI NỢ TẠI SƠN LA (THU NHẬP HẤP DẪN)

CÔNG TY TÀI CHÍNH HD SAISON
Sơn La +3 locations
15.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một tháng
 • Phụ cấp theo vị trí công việc (tiền cơm, điện thoại, chi phí xăng xe phục vu cho di chuyển…).
 • Báo cáo và phản hồi cho Trưởng Nhóm, Giám Sát, Trưởng Phòng và BGĐ…

Nhân viên thu hồi nợ trực tiếp tại Cà Mau

CÔNG TY TÀI CHÍNH HD SAISON
Cà Mau +2 locations
15.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một tháng
Requirements
THPT
 • Phụ cấp theo vị trí công việc (tiền cơm, điện thoại, chi phí xăng xe phục vu cho di chuyển…).
 • Báo cáo và phản hồi cho Trưởng Nhóm, Giám Sát, Trưởng Phòng và BGĐ…

Nhân viên thu hồi nợ trực tiếp tại Hậu Giang

CÔNG TY TÀI CHÍNH HD SAISON
Vị Thanh
15.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một tháng
Requirements
THPT
 • Phụ cấp theo vị trí công việc (tiền cơm, điện thoại, chi phí xăng xe phục vu cho di chuyển…).
 • Báo cáo và phản hồi cho Trưởng Nhóm, Giám Sát, Trưởng Phòng và BGĐ…

NHÂN VIÊN THU HỒI NỢ TẠI THÁI NGUYÊN (THU NHẬP ỔN ĐỊNH) new

CÔNG TY TÀI CHÍNH HD SAISON
Thái Nguyên +2 locations
15.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một tháng
 • Ưu tiên có kinh nghiệm trong công tác thu hồi nợ, bộ đội hoặc công an xuất ngũ.
 • Phụ cấp theo vị trí công việc (tiền cơm, điện thoại, chi phí xăng xe phục vu cho…

Nhân viên thu hồi nợ trực tiếp tại TP HCM

CÔNG TY TÀI CHÍNH HD SAISON
Thành phố Hồ Chí Minh
15.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một tháng
Requirements
THPT
 • Phụ cấp theo vị trí công việc (tiền cơm, điện thoại, chi phí xăng xe phục vu cho di chuyển…).
 • Báo cáo và phản hồi cho Trưởng Nhóm, Giám Sát, Trưởng Phòng và BGĐ…

QUẢNG NGÃI - NHÂN VIÊN THU HỒI NỢ TẠI NHÀ new

CÔNG TY TÀI CHÍNH HD SAISON
Quảng Ngãi +1 location
10.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một tháng
Requirements
THPT
 • Ưu tiên có kinh nghiệm trong công tác thu hồi nợ, bộ đội hoặc công an xuất ngũ.
 • Phụ cấp theo vị trí công việc (tiền cơm, điện thoại, chi phí xăng xe phục vu cho…

Nhân viên thu hồi nợ trực tiếp tại Tiền Giang

CÔNG TY TÀI CHÍNH HD SAISON
Mỹ Tho
15.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một tháng
Requirements
THPT
 • Phụ cấp theo vị trí công việc (tiền cơm, điện thoại, chi phí xăng xe phục vu cho di chuyển…).
 • Báo cáo và phản hồi cho Trưởng Nhóm, Giám Sát, Trưởng Phòng và BGĐ…

HỒ CHÍ MINH - NHÂN VIÊN THU HỒI NỢ TRỰC TIẾP TẠI NHÀ new

CÔNG TY TÀI CHÍNH HD SAISON
Thành phố Hồ Chí Minh
10.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một tháng
Requirements
THPT
 • Ưu tiên có kinh nghiệm trong công tác thu hồi nợ, bộ đội hoặc công an xuất ngũ.
 • Phụ cấp theo vị trí công việc (tiền cơm, điện thoại, chi phí xăng xe phục vu cho…

HCM - NHÂN VIÊN THU HỒI NỢ TẠI NHÀ new

CÔNG TY TÀI CHÍNH HD SAISON
Thành phố Hồ Chí Minh
10.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một tháng
Requirements
THPT
 • Ưu tiên có kinh nghiệm trong công tác thu hồi nợ, bộ đội hoặc công an xuất ngũ.
 • Phụ cấp theo vị trí công việc (tiền cơm, điện thoại, chi phí xăng xe phục vu cho…

KIÊN GIANG - NHÂN VIÊN THU HỒI NỢ TRỰC TIẾP TẠI NHÀ new

CÔNG TY TÀI CHÍNH HD SAISON
Rạch Giá
10.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một tháng
Requirements
THPT
 • Ưu tiên có kinh nghiệm trong công tác thu hồi nợ, bộ đội hoặc công an xuất ngũ.
 • Phụ cấp theo vị trí công việc (tiền cơm, điện thoại, chi phí xăng xe phục vu cho…

Nhân viên thu hồi nợ trực tiếp tại Cần Thơ

CÔNG TY TÀI CHÍNH HD SAISON
Cần Thơ
Requirements
THPT
 • Phụ cấp theo vị trí công việc (tiền cơm, điện thoại, chi phí xăng xe phục vu cho di chuyển…).
 • Báo cáo và phản hồi cho Trưởng Nhóm, Giám Sát, Trưởng Phòng và BGĐ…

NHÂN VIÊN TELESALE TÀI CHÍNH (THU NHẬP ỔN ĐỊNH) new

CÔNG TY TÀI CHÍNH HD SAISON
Hà Nội
10.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một tháng
 • Có kỹ năng tổ chức, sắp xếp công việc;
 • Các công việc khác theo yêu cầu của Ban lãnh đạo hoặc quản lý trực tiếp.
 • Chăm sóc khách hàng cũ.
 • Bảo hiểm tai nạn 24/24.

NHÂN VIÊN THU HỒI NỢ TẠI PHÚ THỌ (THU NHẬP ỔN ĐỊNH) new

CÔNG TY TÀI CHÍNH HD SAISON
Việt Trì
15.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một tháng
 • Ưu tiên có kinh nghiệm trong công tác thu hồi nợ, bộ đội hoặc công an xuất ngũ.
 • Phụ cấp theo vị trí công việc (tiền cơm, điện thoại, chi phí xăng xe phục vu cho…

Get new jobs for this search by email