Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 190 jobs
CÔNG TY TÀI CHÍNH HD SAISON
Thành phố Hồ Chí Minh
10.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
Easily applyUrgently hiring
 • Có kỹ năng tổ chức, sắp xếp công việc;
 • Các công việc khác theo yêu cầu của Ban lãnh đạo hoặc quản lý trực tiếp.
 • Chăm sóc khách hàng cũ.
 • Thu nhập lương ổn định:
CÔNG TY TÀI CHÍNH HD SAISON
Hà Nội
8.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
Easily applyUrgently hiring
 • Các công việc khác theo sự phân công*.
 • Bán hàng qua điện thoại:
 • Đại diện Công ty giới thiệu về sản phẩm và dịch vụ khi khách gọi đến;
 • Toàn thời gian, Hợp đồng.
CÔNG TY TÀI CHÍNH HD SAISON
Thành phố Hồ Chí Minh
7.000.000 - VNĐ14.000.000 VNĐ một tháng
Easily applyUrgently hiring
 • Có kỹ năng tổ chức, sắp xếp công việc.
 • Các công việc khác theo yêu cầu của Ban lãnh đạo hoặc quản lý trực tiếp.
 • Chăm sóc khách hàng cũ.
 • Tốt nghiệp THPT trở lên.
CÔNG TY TÀI CHÍNH HD SAISON
Sơn La +1 location
15.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một tháng
Easily applyUrgently hiring
 • Phụ cấp theo vị trí công việc (tiền cơm, điện thoại, chi phí xăng xe phục vu cho di chuyển…).
 • Báo cáo và phản hồi cho Trưởng Nhóm, Giám Sát, Trưởng Phòng và BGĐ…
CÔNG TY TÀI CHÍNH HD SAISON
Thành phố Hồ Chí Minh
15.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • Phụ cấp theo vị trí công việc (tiền cơm, điện thoại, chi phí xăng xe phục vu cho di chuyển…).
 • Báo cáo và phản hồi cho Trưởng Nhóm, Giám Sát, Trưởng Phòng và BGĐ…
CÔNG TY TÀI CHÍNH HD SAISON
Điện Biên Phủ
6.000.000 - VNĐ8.000.000 VNĐ một tháng
Easily applyUrgently hiring
 • Mô tả chi tiết công việc [Sửa].
 • Bạn có đam mê với công việc bán hàng, và tiếp xúc, chăm sóc khách hàng.
 • Làm việc tại các điểm giới thiệu dịch vụ là đối tác của…
CÔNG TY TÀI CHÍNH HD SAISON
Hải Phòng +1 location
6.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
Easily applyUrgently hiring
 • Và kênh điện máy (Thế giới di động, Điện máy xanh, FPT Shop, Media Mart …).
 • Quản lý, lưu giữ các thiết bị của công ty tại điểm dịch vụ.
 • Làm việc tại Hải Phòng:
CÔNG TY TÀI CHÍNH HD SAISON
Thành phố Hồ Chí Minh
15.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • Phụ cấp theo vị trí công việc (tiền cơm, điện thoại, chi phí xăng xe phục vu cho di chuyển…).
 • Báo cáo và phản hồi cho Trưởng Nhóm, Giám Sát, Trưởng Phòng và BGĐ…
CÔNG TY TÀI CHÍNH HD SAISON
Cà Mau +1 location
15.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • Phụ cấp theo vị trí công việc (tiền cơm, điện thoại, chi phí xăng xe phục vu cho di chuyển…).
 • Báo cáo và phản hồi cho Trưởng Nhóm, Giám Sát, Trưởng Phòng và BGĐ…
CÔNG TY TÀI CHÍNH HD SAISON
Thành phố Hồ Chí Minh
15.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • Phụ cấp theo vị trí công việc (tiền cơm, điện thoại, chi phí xăng xe phục vu cho di chuyển…).
 • Báo cáo và phản hồi cho Trưởng Nhóm, Giám Sát, Trưởng Phòng và BGĐ…