Công Nhân Điện jobs

Filter results by:
Sort by: relevance - date
You refined by: CÔNG TY TÀI CHÍNH HD SAISON (undo)
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 30 jobs
CÔNG TY TÀI CHÍNH HD SAISON
Thành phố Hồ Chí Minh
6.000.000 - VNĐ8.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • Thành tạo tin học văn phòng & biết sử dụng các công cụ quản lý công việc.
 • Gọi điện thoại cho khách hàng theo danh sách công ty đã cung cấp để thẩm định thông…
CÔNG TY TÀI CHÍNH HD SAISON
Thành phố Hồ Chí Minh
15.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • Phụ cấp theo vị trí công việc (tiền cơm, điện thoại, chi phí xăng xe phục vu cho di chuyển…).
 • Báo cáo và phản hồi cho Trưởng Nhóm, Giám Sát, Trưởng Phòng và BGĐ…
CÔNG TY TÀI CHÍNH HD SAISON
Cao Lãnh
15.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • Phụ cấp theo vị trí công việc (tiền cơm, điện thoại, chi phí xăng xe phục vu cho di chuyển…).
 • Báo cáo và phản hồi cho Trưởng Nhóm, Giám Sát, Trưởng Phòng và BGĐ…
CÔNG TY TÀI CHÍNH HD SAISON
Cà Mau +1 location
15.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • Phụ cấp theo vị trí công việc (tiền cơm, điện thoại, chi phí xăng xe phục vu cho di chuyển…).
 • Báo cáo và phản hồi cho Trưởng Nhóm, Giám Sát, Trưởng Phòng và BGĐ…
CÔNG TY TÀI CHÍNH HD SAISON
Thành phố Hồ Chí Minh
15.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • Phụ cấp theo vị trí công việc (tiền cơm, điện thoại, chi phí xăng xe phục vu cho di chuyển…).
 • Báo cáo và phản hồi cho Trưởng Nhóm, Giám Sát, Trưởng Phòng và BGĐ…
CÔNG TY TÀI CHÍNH HD SAISON
Cao Lãnh
15.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • Phụ cấp theo vị trí công việc (tiền cơm, điện thoại, chi phí xăng xe phục vu cho di chuyển…).
 • Báo cáo và phản hồi cho Trưởng Nhóm, Giám Sát, Trưởng Phòng và BGĐ…
CÔNG TY TÀI CHÍNH HD SAISON
Thành phố Hồ Chí Minh
20.000.000 - VNĐ25.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply to this job without a CV
 • Có quan điểm, chính kiến công việc.
 • Chịu được áp lực công việc cao.
 • Tham gia các hoạt động, chương trình Công đoàn.
 • Thu tiền nợ của khách hàng về cho công ty.
CÔNG TY TÀI CHÍNH HD SAISON
Đồng Hới +5 locations
20.000.000 - VNĐ25.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply to this job without a CV
 • Có quan điểm, chính kiến công việc.
 • Chịu được áp lực công việc cao.
 • Tham gia các hoạt động, chương trình Công đoàn.
 • Thu tiền nợ của khách hàng về cho công ty.
CÔNG TY TÀI CHÍNH HD SAISON
Cà Mau +1 location
15.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • Phụ cấp theo vị trí công việc (tiền cơm, điện thoại, chi phí xăng xe phục vu cho di chuyển…).
 • Báo cáo và phản hồi cho Trưởng Nhóm, Giám Sát, Trưởng Phòng và BGĐ…
CÔNG TY TÀI CHÍNH HD SAISON
Châu Đốc
15.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • Phụ cấp theo vị trí công việc (tiền cơm, điện thoại, chi phí xăng xe phục vu cho di chuyển…).
 • Báo cáo và phản hồi cho Trưởng Nhóm, Giám Sát, Trưởng Phòng và BGĐ…