Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 423 jobs
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Số lượng nhân viên 50-100.
 • Số điện thoại [HCMC Office] Tel:
 • Build and implement plans to recruit, train and develop the human resources on term (monthly,…
Hà Nội
 •  Hỗ trợ công tác quản lý nhân sự:
 • Hỗ trợ laptop, điện thoại.
 •  Tiếp nhận thông tin nhân sự mới, nhập liệu, cập nhật và theo dõi thông tin nhân.
Thành phố Hồ Chí Minh +1 location
 • Số điện thoại [HCMC Office] Tel:
 • Số lượng nhân viên 250 in HCMC.
 • Response by telephone and email, ,.
 • Ready for end of year’s party, company travel.
Thành phố Hồ Chí Minh +1 location
 • Số điện thoại [HCMC Office] Tel:
 • Supporting ervice for CNC precision lathes.
 • ・Quotation and order of parts, etc.
 • ・Delivery equipment and testing run.
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Số điện thoại [HCMC Office] Tel:
 • Project Managing for Web/SmartPhone Apps as BPM (Bridge Project Manager).Discussing Requirement/Schedule/System Design with…
Hà Nội
 •  Tạo mã nhân viên, theo dõi tăng giảm CB- CNV công ty.
 • Tổ chức khám sức khỏe định kỳ hàng năm cho nhân viên Công ty theo kế hoạch.
 • Hỗ trợ laptop, điện thoại.
Hải Phòng +1 location
 • Đặt book tàu cho hàng xuất nhập khẩu, khai hải quan điện tử (kinh doanh, gia công,...).
 • Mô tả về công việc.
 • Công Ty TNHH Phú Dụ.
 • Công Ty TNHH Phú Dụ:
Hà Nội +1 location
 • Số điện thoại [HCMC Office] Tel:
 • Số lượng nhân viên Japane 2 Vietnam(160).
 • Find errors in the computer program (= bugs).
 • Địa điểm làm việc Hà Nội.
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Số lượng nhân viên 30.
 • Số điện thoại [HCMC Office] Tel:
 • ・Work at partner company 'Emar Vietnam'.
 • ・Secretary for president at head office in Japan.
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Số lượng nhân viên 3 (Japanese 1).
 • Số điện thoại [HCMC Office] Tel:
 • + Providing Tax and accounting service to clients, including:
 • Yêu câù chuyên môn Gender: