Create your CV - It only takes a few seconds
Page 3 of 974 jobs
SAVIS Vietnam
Hà Nội
 • Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Công nghệ Thông tin, Điện tử Viễn thông ;
 • Tổ chức sinh nhật và tặng quà cho nhân viên trong công ty theo tháng, khám sức khỏe…
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Giám sát công tác thi công theo đúng yêu cầu thiết kế.
 • Tổ chức huấn luyện đào tạo nhân viên đáp ứng yêu cầu công việc từng giai đoạn.
 • Công việc cho vị trí này:
Tiến bộ Quốc tế (AIC)
Hà Nội
10.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một tháng
 • Thực hiện các công việc liên quan khác theo phân công của Lãnh đạo.
 • Ăn trưa, đi lại, điện thoại và các khoản phụ cấp khác theo tính chất công việc đảm nhận.
Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô
Hà Nội
 • Các công việc thực hiện khác theo sự phân công của Lãnh đạo.
 • Chịu được áp lực và cường độ công việc cao trong công việc.
 • Yêu cầu bằng cấp (tối thiểu):
NIC's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Công việc phát sinh khác.
 • Quản Lý Dự Án Phim Điện Ảnh.
 • Chịu trách nhiệm trước Ban Giám Đốc cho toàn bộ Công việc được giao.
 • Lập kế hoạch tổng thể dự án:
ĐẠT PHƯƠNG
Quảng Nam
13.000.000 VNĐ một tháng
 • Chi tiết công việc được trao đổi khi phỏng vấn.
 • Ưu tiên ứng viên đã tham gia công tác GPMB;
 • Thực hiện các công việc về công tác quản lý dự án (theo dõi hồ sơ…
Viễn Thông Đầu Tư và Thương Mại Quốc Tế Itecom
Hà Nội
 • Đại diện cho công ty giải quyết những vấn đề liên quan đến quá trình thi công ,vấn đề phát sinh và nghiệm thu tại công trình theo đúng hợp đồng được thiết kế …
ABBank
Việt Nam
 • Thực hiện công tác kiểm thử.
 • Thực hiện các công việc liên quan đến đánh giá hiện trạng về công tác quản trị dữ liệu tại ABBANK.
 • Tại khu vực Hồ Chí Minh:
DIGITEL
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Thực hiện các công việc khác do BGĐ phân công.
 • Chịu trách nhiệm trước Giám đốc điều hành về kế hoạch và hiệu quả công việc được phân công.
 • Tư duy, sáng tạo tốt.
Bình Dương
6.790.000 - VNĐ12.333.300 VNĐ một tháng
 • Chứng Minh Nhân Dân (CMND).
 • Tư vấn trực tiếp Hotline Công Ty.
 • Tư vấn trực tiếp Hotline Công Ty.
 • Bảo Hiểm Nhân Thọ, Ăn Trưa Miễn Phí.
 • Làm partime ca sinh viên: