Create your CV - It only takes a few seconds

C&B jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 1 jobs

Nhân Viên C&B new

Saitex International Đồng Nai (VN)
Đồng Nai
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
  • Theo dõi hợp đồng lao động của công nhân viên công ty.
  • Báo cáo tăng, giảm lao động (bảo hiểm xã hội) lao dộng người Việt, chuyên gia.
  • Hồ sơ tử tuất (nếu có).
» Create your CV - It only takes a few seconds

Get new jobs for this search by email