Create your CV - It only takes a few seconds

C&B jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 20 jobs

Nhân Viên Admin Nhân Sự (Chuyên Làm Hợp Đồng, Bảo Hiểm)

Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Làm hợp đồng, bảo hiểm cho hơn 350 nhân viên.
 • Tuyên dụng nhân sự mới.
 • Bảo hiểm theo luật định.
 • Yêu cầu bằng cấp (tối thiểu):
 • Tiếng Anh giao tiếp trung cấp.

Trưởng Phòng Nhân Sự (HR Manager)

Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Xây dựng và triển khai các hướng dẫn, quy trình Bộ phận Nhân sự.
 • Quản lý toàn bộ hoạt động nhân sự của công ty.
 • Lập ngân sách nhân sự.
 • Vi tính văn phòng tốt,.

[Tân Bình, HCM] Admin/Legal staff (VISA/Work permit) 10~14 t...

Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Hỗ trợ người Nhật muốn sang Việt Nam du lịch hoặc làm việc.
 • Hỗ trợ làm Business VISA, work permit, entry permit.
 • Làm thủ tục với ĐSQ.

Trưởng Phòng Nhân Sự

Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Xây dựng và triển khai các hướng dẫn, quy trình Bộ phận Nhân sự.
 • Quản lý toàn bộ hoạt động nhân sự của công ty.
 • Lập ngân sách nhân sự.
 • Vi tính văn phòng tốt,.

[Bình Chánh] HR Manager (Sản Xuất)

Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Trưởng phòng Nhân sự chịu trách nhiệm xây dựng và triển khai các hướng dẫn, quy trình Bộ phận Nhân sự.
 • Quản lý toàn bộ hoạt động nhân sự của công ty.

[Bình Chánh] HR/GA Manager (Sản Xuất)

Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Trưởng phòng Nhân sự chịu trách nhiệm xây dựng và triển khai các hướng dẫn, quy trình Bộ phận Nhân sự.
 • Quản lý toàn bộ hoạt động nhân sự của công ty.

[Bình Chánh] Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự

Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Trưởng phòng Nhân sự chịu trách nhiệm xây dựng và triển khai các hướng dẫn, quy trình Bộ phận Nhân sự.
 • Quản lý toàn bộ hoạt động nhân sự của công ty.

[Quận 1, HCM] Nhân Viên Admin (Luật Lao Động & Bảo Hiểm)

Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Quản lý hồ sơ lao động, bảo hiểm cho nhân viên công ty (350 người).
 • Yêu cầu bằng cấp (tối thiểu):
 • 3 năm kinh nghiệm về nhân sự, admin, hợp đồng lao động, bảo…

Trưởng Phòng Nhân Sự Mảng Sản Xuất

Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Xây dựng và triển khai các hướng dẫn, quy trình Bộ phận Nhân sự.
 • Quản lý toàn bộ hoạt động nhân sự của công ty.
 • Lập ngân sách nhân sự.

[HCM] Trợ lý mảng lao động và bảo hiểm

Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Thành phố Hồ Chí Minh
 • + Thời gian làm việc:
 • Thứ 2 - Thứ 7 từ 8h00 - 17h00 (Nghỉ 2 thứ 7/tháng).
 • + Mô tả công việc:
 • Xử lý hợp đồng lao động / vấn đề bảo hiểm cho tất cả nhân viên.

Quận 1 - HCM - Nhân Viên Nhân Sự

Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Làm hợp đồng lao động, BHXH, thuế, tính lương cho khoảng 350 công nhân viên.
 • Thực hiện công tác tuyển dụng.
 • Đầy đủ chế độ theo luật lao động.

[HCM] Trưởng bộ phận tổng vụ nhân sự

Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Thành phố Hồ Chí Minh
 • + Thời gian làm việc:
 • Thứ 2 - Thứ 6 từ 7h50 - 17h30.
 • Có hỗ trợ xe đưa rước tại một số điểm đón ở HCM.
 • + Mô tả công việc:
 • Chấm công, tính lương, bảo hiểm, PIT.

[Bình Chánh] Trưởng Phòng Nhân Sự

Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Xây dựng và triển khai các hướng dẫn, quy trình Bộ phận Nhân sự.
 • Quản lý toàn bộ hoạt động nhân sự của công ty.
 • Lập ngân sách nhân sự.
 • Vi tính văn phòng tốt,.

HR Manager

Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Công ty sản xuất của Nhật.
 • Xây dựng và triển khai các hướng dẫn, quy trình Bộ phận Nhân sự.
 • Quản lý toàn bộ hoạt động nhân sự của công ty.

Bình Chánh - HCM - Trưởng Phòng Nhân Sự

Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Xây dựng và triển khai các hướng dẫn, quy trình Bộ phận Nhân sự.
 • Quản lý toàn bộ hoạt động nhân sự của công ty.
 • Lập ngân sách nhân sự.
 • Vi tính văn phòng tốt,.

Get new jobs for this search by email