Create your CV - It only takes a few seconds

C&B jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 2 jobs

Thực Tập Sinh C&B new

Công ty TNHH AZTAX
Thành phố Hồ Chí Minh
  • Hỗ trợ lập các tờ khai đăng ký BHXH/Thuế TNCN trên phần mềm.
  • Kiểm tra, đối chiếu bảng kê khai hồ sơ lao động.
  • Quản lý, sắp xếp các loại hồ sơ, chứng từ, sổ sách…

Thực Tập Hành Chính Nhân Sự new

CEO K35
Thành phố Hồ Chí Minh
  • Tuyển dụng, C&B, đào tạo, quy trình, làm thủ tục với cơ quan nhà nước.
  • Internship 181/9 Đường 3/2, Phường 11, Quận 10.
  • Quản lý văn phòng, tài sản, lập báo cáo….
» Create your CV - It only takes a few seconds
Overall, how relevant are these jobs?

Get new jobs for this search by email