Create your CV - It only takes a few seconds

C&B jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 1 jobs

Thực tập sinh nhân sự new

Thành phố Hồ Chí Minh
  • Hỗ trợ phòng nhân sự trong công tác tuyển dụng và C&B.
  • Tuyển dụng nhân sự, tiếp đón nhân viên mới, quy trình C&B và các thủ tục liên quan đến hành chính - nhân…
» Create your CV - It only takes a few seconds

Get new jobs for this search by email