Bureau Veritas Nsumer Products Services Việt Nam jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 1 jobs
5.500.000 VNĐ một tháng
  • Nhập thông tin và các dữ liệu vào hệ thống.
  • Tạo thông tin khách hàng và mới trong hệ thống khi được yêu cầu với những khách hàng mới.
  • Nhận và kiểm tra báo cáo.
» Create your CV - It only takes a few seconds