Bureau Veritas Nsumer Products Services Việt Nam jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 1 jobs
  • Hỗ trợ sắp xếp lịch phỏng vấn nhân viên & hồ sơ nhân sự.
  • Cập nhật ngày phép, chấm công nhân viên khi được yêu cầu.
  • Hỗ trợ các sự kiện trong văn phòng.
» Create your CV - It only takes a few seconds