Create your CV - It only takes a few seconds

Bookvieclam Kỹ Sư Điện jobs

Page 1 of 2 jobs

Nhân viên Kỹ Điện lạnh

BOOKVIECLAM
Ðà Nẵng
9.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
  • Thực hiện giám sát công việc thi công hệ thống cơ điện.
  • Cập nhật 28/03/2020 | Lượt xem:
  • Đọc hiểu bản vẽ,triển khai bản vẽ .
  • Các văn bằng có liên quan.

Kỹ thuật viên quy trình sản xuất

BOOKVIECLAM
Thành phố Hồ Chí Minh
Easily apply
  • Điện tử, Điện công nghiệp, Cơ điện tử, Điện tử truyền thông, Tự động hóa.
  • Điện tử, Điện công nghiệp, Cơ điện tử, Điện tử truyền thông, Tự động hóa, cơ khí, ô tô…
» Create your CV - It only takes a few seconds