Create your CV - It only takes a few seconds

Biên Phiên Dịch Tiếng Anh jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 12 jobs

Thư Ký Tiếng Anh

T.L.K GROUP
Thành phố Hồ Chí Minh
7.000.000 VNĐ một tháng
  • # Bạn đang xem tin việc làm Thư Ký Tiếng Anh trong ngành Thư ký / Hành chánh, Biên phiên dịch / Thông dịch viên được tuyển dụng tại Hồ Chí Minh , Quận 10 bởi T…

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Nhật

T.L.K GROUP
Thành phố Hồ Chí Minh
7.000.000 VNĐ một tháng
  • # Bạn đang xem tin việc làm Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Nhật trong ngành Biên phiên dịch (tiếng Nhật) được tuyển dụng tại Hồ Chí Minh , Quận 10 bởi T.L.K GROUP.

Nhân viên hành chính (biết tiếng nhật)

T.L.K GROUP
Hà Nội
  • Bạn đang xem tin Việc làm Nhân viên hành chính (biết tiếng nhật) - Hà Nội trong ngành Thư ký / Hành chánh, Nhân sự, Biên phiên dịch (tiếng Nhật) được tuyển dụng…

Sale Assistant (biết tiếng nhật )

T.L.K GROUP
Thành phố Hồ Chí Minh
  • Bạn đang xem tin Việc làm Sale Assistant (biết tiếng nhật ) trong ngành Quảng cáo / Khuyến mãi / Đối ngoại, Thư ký / Hành chánh, Biên phiên dịch (tiếng Nhật)…

Nhân Viên Marketing (Biết Tiếng Nhật)

T.L.K GROUP
Thành phố Hồ Chí Minh
7.000.000 VNĐ một tháng
  • Tiếng anh Nghe, nói, đọc, hiểu.
  • # Bạn đang xem tin việc làm Nhân Viên Marketing (Biết Tiếng Nhật) trong ngành Quảng cáo / Khuyến mãi / Đối ngoại, Tiếp thị, Biên…

Giám Đốc Bộ Phận Sale & Marketing (Tiếng Anh + Tiếng Nhật)

T.L.K GROUP
Thành phố Hồ Chí Minh
  • Bạn đang xem tin Việc làm Giám Đốc Bộ Phận Sale & Marketing (Tiếng Anh + Tiếng Nhật) trong ngành Quảng cáo / Khuyến mãi / Đối ngoại, Tiếp thị, Biên phiên dịch

Phó Giám Đốc Bộ Phận Sale & Marketing (Tiếng Anh + Tiếng Nhậ...

T.L.K GROUP
Thành phố Hồ Chí Minh
  • Bạn đang xem tin Việc làm Phó Giám Đốc Bộ Phận Sale & Marketing (Tiếng Anh + Tiếng Nhật) trong ngành Quảng cáo / Khuyến mãi / Đối ngoại, Tiếp thị, Biên phiên…

We have removed 5 job postings very similar to those already shown. To see these additional results, you may repeat your search with the omitted job postings included.

» Create your CV - It only takes a few seconds

Get new jobs for this search by email