Create your CV - It only takes a few seconds

Biên Phiên Dịch Tiếng Anh jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 73 jobs

Quản Lý Lớp Học Tiếng Anh [ Cơ Sở Tố Hữu

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP GIÁO DỤC HƯNG YÊN
Hà Nội
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Học chuyên ngành Tiếng Anh hoặc có chứng chỉ Tiếng Anh Quốc tế.
 • Giao tiếp Tiếng Anh khá (bắt buộc),.
 • Bạn đang xem tin Việc làm Quản Lý Lớp Học Tiếng Anh [ Cơ Sở…

Trợ Giảng Tiếng Anh Fulltime [ Ocean Tt Liên Quan

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP GIÁO DỤC HƯNG YÊN
Hà Nội
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Học chuyên ngành Tiếng Anh hoặc có chứng chỉ Tiếng Anh Quốc tế.
 • Giao tiếp Tiếng Anh khá (bắt buộc),.
 • Bạn đang xem tin Việc làm Trợ Giảng Tiếng Anh Fulltime […

Giáo Viên Bổ Trợ Ngữ Pháp Tiếng Anh[Sơn Tây]

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP GIÁO DỤC HƯNG YÊN
Hà Nội
3.000.000 - VNĐ5.000.000 VNĐ một tháng
 • Bạn đang xem tin Việc làm Giáo Viên Bổ Trợ Ngữ Pháp Tiếng Anh[Sơn Tây] trong ngành Giáo dục/Đào tạo/Thư viện, Biên dịch/Phiên dịch, Hành chính/Thư ký/Trợ lý,…

Quản Lý Lớp Học Tiếng Anh [ Khoái Châu - Hưng Yên ]

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP GIÁO DỤC HƯNG YÊN
Hưng Yên
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Giao tiếp Tiếng Anh khá (bắt buộc), ưu tiên có các chứng chỉ Tiếng Anh (không bắt buộc chứng chỉ).
 • 44 phút trước # Bạn đang xem tin việc làm Quản Lý Lớp Học…

Trợ Giảng Tiếng Anh Fulltime [ Thành Phố Yên Bái 2 ]

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP GIÁO DỤC HƯNG YÊN
Yên Bái
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Giao tiếp Tiếng Anh khá (bắt buộc), ưu tiên có các chứng chỉ Tiếng Anh (không bắt buộc chứng chỉ).
 • 3 giờ trước # Bạn đang xem tin việc làm Trợ Giảng Tiếng Anh…

Quản Lý Lớp Học Tiếng Anh [ Lý Nhân - Hà Nam ]

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP GIÁO DỤC HƯNG YÊN
Hà Nam
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Giao tiếp Tiếng Anh khá (bắt buộc), ưu tiên có các chứng chỉ Tiếng Anh (không bắt buộc chứng chỉ).
 • 43 phút trước # Bạn đang xem tin việc làm Quản Lý Lớp Học…

Quản Lý Lớp Học Tiếng Anh [ Ocean Gia Lâm]

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP GIÁO DỤC HƯNG YÊN
Hà Nội
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Học chuyên ngành Tiếng Anh hoặc có chứng chỉ Tiếng Anh Quốc tế.
 • Giao tiếp Tiếng Anh khá (bắt buộc),.
 • Bạn đang xem tin Việc làm Quản Lý Lớp Học Tiếng Anh [ Ocean…

Chăm Sóc Khách Hàng (Tiếng Anh Thành Thạo) [ Cơ Sở Ba La

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP GIÁO DỤC HƯNG YÊN
Hà Nội
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Học chuyên ngành Tiếng Anh hoặc có chứng chỉ Tiếng Anh Quốc tế.
 • Giao tiếp Tiếng Anh khá (bắt buộc),.
 • Bạn đang xem tin Việc làm Chăm Sóc Khách Hàng (Tiếng Anh…

Quản Lý Lớp Học Tiếng Anh [ Cơ Sở Xuân Mai

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP GIÁO DỤC HƯNG YÊN
Hà Nội
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Học chuyên ngành Tiếng Anh hoặc có chứng chỉ Tiếng Anh Quốc tế.
 • Giao tiếp Tiếng Anh khá (bắt buộc),.
 • Bạn đang xem tin Việc làm Quản Lý Lớp Học Tiếng Anh [ Cơ Sở…

Quản Lý Lớp Học Tiếng Anh [ Cơ Sở Chúc Sơn

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP GIÁO DỤC HƯNG YÊN
Hà Nội
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Học chuyên ngành Tiếng Anh hoặc có chứng chỉ Tiếng Anh Quốc tế.
 • Giao tiếp Tiếng Anh khá (bắt buộc),.
 • Bạn đang xem tin Việc làm Quản Lý Lớp Học Tiếng Anh [ Cơ Sở…

Quản Lý Lớp Học Tiếng Anh [ Cơ Sở Thường Tín]

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP GIÁO DỤC HƯNG YÊN
Hà Nội
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Học chuyên ngành Tiếng Anh hoặc có chứng chỉ Tiếng Anh Quốc tế.
 • Giao tiếp Tiếng Anh khá (bắt buộc),.
 • Bạn đang xem tin Việc làm Quản Lý Lớp Học Tiếng Anh [ Cơ Sở…

Trợ Giảng Tiếng Anh Fulltime [ Cơ Sở Nguyễn Lương Bằng]

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP GIÁO DỤC HƯNG YÊN
Hà Nội
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Học chuyên ngành Tiếng Anh hoặc có chứng chỉ Tiếng Anh Quốc tế.
 • Giao tiếp Tiếng Anh khá (bắt buộc),.
 • Bạn đang xem tin Việc làm Trợ Giảng Tiếng Anh Fulltime [ Cơ…

Trợ Giảng Tiếng Anh Fulltime [ Cơ Sở Thường Tín]

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP GIÁO DỤC HƯNG YÊN
Hà Nội
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Học chuyên ngành Tiếng Anh hoặc có chứng chỉ Tiếng Anh Quốc tế.
 • Giao tiếp Tiếng Anh khá (bắt buộc),.
 • Bạn đang xem tin Việc làm Trợ Giảng Tiếng Anh Fulltime [ Cơ…

Trợ Giảng Tiếng Anh Fulltime [ Cơ Sở Nguyễn Trãi]

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP GIÁO DỤC HƯNG YÊN
Hà Nội
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Học chuyên ngành Tiếng Anh hoặc có chứng chỉ Tiếng Anh Quốc tế.
 • Giao tiếp Tiếng Anh khá (bắt buộc),.
 • Bạn đang xem tin Việc làm Trợ Giảng Tiếng Anh Fulltime [ Cơ…

Chủ Nhiệm Lớp Anh Ngữ [ Thị Trấn Tĩnh Gia - Thanh Hóa ]

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP GIÁO DỤC HƯNG YÊN
Thanh Hóa
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Giao tiếp Tiếng Anh khá (bắt buộc), ưu tiên có các chứng chỉ Tiếng Anh (không bắt buộc chứng chỉ).
 • 43 phút trước # Bạn đang xem tin việc làm Chủ Nhiệm Lớp Anh…

Get new jobs for this search by email