Create your CV - It only takes a few seconds
Page 2 of 4,275 jobs
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Vũng Tàu
 • Hỗ trợ các bộ phận biên phiên dịch tiếng Nhật khi cần.
 • Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc, phiên dịch tại nhà máy.
 • Hỗ trợ bộ phận Hành Chính Nhân Sự.
VICKO
Thành phố Hồ Chí Minh
15.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một tháng
 • Có kinh nghiệm làm biên phiên dịch tại các Công ty Hàn Quốc.
 • Quản lý nhân sự, quản lý các vấn đề chung của công ty.
DSGLOBAL VINA
Hải Dương
 • Biên phiên dịch / Thông dịch viên.
 • Phiên dịch cho quản lý Hàn Quốc tại bộ phận kỹ thuật;
 • Tiếng Hàn tốt 4 kỹ năng (có thể biên dịch tài liệu).
Hà Nội
 • Phiên dịch trong các buổi họp giữa HR Manager và Ban Giám đốc cũng như phụ trách các công việc cần sử dụng tiếng Nhật trong Ban Nhân sự (phiên dịch với đối tác,…
CÔNGTY TNHH GIÀY AN THỊNH
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Bạn đang xem vị trí Nhân viên biên - phiên dịch tiếng trung - Mã số công việc:
 • Vị trí Nhân viên biên - phiên dịch tiếng trung ưu tiên tuyển dụng những ứng viên…
Bình Dương
 • Biên phiên dịch kiêm tổng vụ.
 • Biên phiên dịch cho bác giám sát người Nhật.
 • Công ty vốn đầu tư 100% Nhật Bản, chuyên gia công và sản xuất theo đơn đặt hàng các…
R Books Intern - Thực tập sinh Ho Chi Minh 04/03/2...
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Có kinh nghiệm làm việc tại vị trí biên phiên dịch.
 • Biên dịch sách từ tiếng Anh sang tiếng Việt và ngược lại.
 • Giao dịch, đàm phán với đối tác nước ngoài.
TG VINA ARKS
Thành phố Hồ Chí Minh
23.000.000 VNĐ một tháng
 • Loại công việc Biên phiên dịch.
 • Biên, phiên dịch theo yêu cầu của sếp Nhật.
 • Có kinh nghiệm phiên dịch, trợ lí ở công ty Nhật.
 • Các công việc khác liên quan.
Công ty Cổ phần Phát triển Dịch vụ C.E.O
Việt Nam
 • Phiên dịch làm tại Phòng HCNS tại nhà máy.
 • Hỗ trợ phiên dịch và quản lý Thực tập sinh tại nhà máy.
 • Làm việc tại tỉnh Shiga, Nhật Bản.
 • Tiếng Nhật N2 trở lên.
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Hỗ trợ các bộ phận biên phiên dịch tiếng Nhật khi cần.
 • Có kinh nghiệm làm việc, phiên dịch tại nhà máy.
 • Hỗ trợ bộ phận Kỹ thuật và các giấy tờ liên…