Biên Phiên Dịch jobs

Filter results by:
Sort by: relevance - date
You refined by: Trợ Giảng Tiếng Anh Fulltime (undo)
Job Type
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 31 jobs
Giáo Dục Đại Dương
Thanh Hóa
 • Biên phiên dịch / Thông dịch viên.
 • Quản lý lớp học và học viên.
 • Trợ giảng và trợ giúp cho giáo viên nước ngoài trong công tác giảng dạy.
 • Nữ tuổi từ 22 - 32.
Giáo Dục Đại Dương
Thái Nguyên
 • Biên phiên dịch / Thông dịch viên.
 • Quản lý lớp học và học viên.
 • Hỗ trợ cho giáo viên nước ngoài trong công tác giảng dạy.
 • Chi tiết trao đổi khi phỏng vấn.
Giáo Dục Đại Dương
Hưng Yên
 • Biên phiên dịch / Thông dịch viên.
 • Hỗ trợ cho giáo viên nước ngoài trong công tác giảng dạy.
 • Chi tiết trao đổi khi phỏng vấn.
 • THU NHẬP VÀ CHẾ ĐỘ ĐƯỢC HƯỞNG.
Giáo Dục Đại Dương
Hải Dương
 • Biên phiên dịch / Thông dịch viên.
 • Quản lý lớp học và học viên.
 • Trợ giảng và trợ giúp cho giáo viên nước ngoài trong công tác giảng dạy.
 • Nữ tuổi từ 22 - 32.
Giáo Dục Đại Dương
Thanh Hóa
6.000.000 VNĐ một tháng
 • Biên phiên dịch / Thông dịch viên.
 • Quản lý lớp học và học viên.
 • Trợ giảng và trợ giúp cho giáo viên nước ngoài trong công tác giảng dạy.
 • Nữ tuổi từ 22 - 32.
Giáo Dục Đại Dương
Hà Nam
 • Biên phiên dịch / Thông dịch viên.
 • Quản lý lớp học và học viên.
 • Hỗ trợ cho giáo viên nước ngoài trong công tác giảng dạy.
 • Chi tiết trao đổi khi phỏng vấn.
Giáo Dục Đại Dương
Thái Nguyên
 • Biên phiên dịch / Thông dịch viên.
 • Quản lý lớp học và học viên.
 • Hỗ trợ cho giáo viên nước ngoài trong công tác giảng dạy.
 • Chi tiết trao đổi khi phỏng vấn.
Giáo Dục Đại Dương
Lào Cai
 • Biên phiên dịch / Thông dịch viên.
 • Trợ giảng giáo viên nước ngoài trong quá trình giảng dạy.
 • Quản lý lớp học và học viên.
 • Chi tiết trao đổi khi phỏng vấn.
Giáo Dục Đại Dương
Phú Thọ
 • Biên phiên dịch / Thông dịch viên.
 • Quản lý lớp học và học viên.
 • Trợ giảng và trợ giúp cho giáo viên nước ngoài trong công tác giảng dạy.
 • Nữ tuổi từ 22 - 32.
Giáo Dục Đại Dương
Thanh Hóa
 • Biên phiên dịch / Thông dịch viên.
 • Quản lý lớp học và học viên.
 • Trợ giảng và trợ giúp cho giáo viên nước ngoài trong công tác giảng dạy.
 • Nữ tuổi từ 22 - 32.