Biên Phiên Dịch jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 921 jobs
Hà Nội
 • Phiên dịch trong các buổi họp giữa HR Manager và Ban Giám đốc cũng như phụ trách các công việc cần sử dụng tiếng Nhật trong Ban Nhân sự (phiên dịch với đối tác,…
CO-WELL
Hà Nội
13.000.000 - VNĐ18.000.000 VNĐ một năm
 • Biên dịch các tài liệu tiếng Nhật:
 • Phiên dịch (dịch nói) cho dự án, giúp khách hàng và đội dự án có thể giao tiếp, làm việc hiệu quả với nhau.
Hirayama Việt Nam
Hà Nội
 • Có kinh nghiệm biên dịchphiên dịch.
 • Biên phiên dịch (tài liệu và trong các chuyến công tác;
 • Đề xuất cải tiến kinh doanh, đàm phán với đối tác;
X-Media
Hà Nội
 • Biên - phiên dịch Việt - Anh.
 • NHÂN VIÊN BIÊN - PHIÊN DỊCH.
 • Khả năng biên soạn, dịch thuật tài liệu tốt.
 • Các ứng viên có khả năng biên dịch nhiều hơn một ngôn…
Hà Nội
 • Phiên dịch trong các buổi họp.
 • Biên dịch cho tạp chí điện tử Sun*.
 • Biên dịch tài liệu tiếng Việt sang tiếng Anh và ngược lại.
 • # Văn hóa đa quốc gia.
CTY TNHH Xuất Nhập Khẩu TBYT Hoa Anh Việt Nam
Hà Nội
 • Phiên dịch khẩu ngữ trong các cuộc họp giữa cấp trên và nhân viên;
 • Biên dịch các tài liệu, văn bản tiếng Việt sang tiếng Trunng và ngược lại;
Hà Nội
 • Ưu tiên có kinh nghiệm làm về biên dịch, biên tập sách.
 • Biên dịch/biên tập sách trên các ứng dụng/phần mềm chuyên dụng.
 • Số 15, Đông Quan, Cầu Giấy, Hà Nội.
N&V BRIDGE GROUP
Hà Nội
 • Thông dịch, biên dịch trong các cuộc họp.
 • Biên dịch văn bản Trung-> Việt , Việt -> Trung có liên quan.
 • Làm và dịch các loại báo cáo nội bộ.
T&T
Hà Nội
 • Biên phiên dịch / Thông dịch viên.
 • Có kinh nghiệm thông dịch, biên phiên dịch tốt (tối thiểu từ 5-6 năm đặc biệt trong lĩnh vực ngoại giao, hợp tác kinh tế…).
Việc Ơi Client
Hà Nội
22.000.000 - VNĐ23.000.000 VNĐ một năm
 • 1 năm kinh nghiệm biên phiên dịch công ty sản xuất.
 • Thực hiện các công việc Biên Phiên Dịch tại công ty.
 • Hỗ trợ dịch họp, dịch tài liệu cho các bác Tổng và nhân…