Biên Phiên Dịch jobs

Filter results by:
Sort by: relevance - date
You refined by: TG VINA ARKS (undo)
Job Type
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 47 jobs
TG VINA ARKS
Thành phố Hồ Chí Minh
23.000.000 VNĐ một tháng
 • Loại công việc Biên phiên dịch.
 • Biên, phiên dịch theo yêu cầu của sếp Nhật.
 • Có kinh nghiệm phiên dịch, trợ lí ở công ty Nhật.
 • Các công việc khác liên quan.
TG VINA ARKS
Bình Phước
10.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một tháng
 • Loại công việc Biên phiên dịch.
 • Soạn thảo văn bản, phiên dịch tài liệu.
 • Nội dung công việc - Phụ trách thông phiên dịch.
 • Hỗ trợ các nghiệp vụ văn phòng khác.
TG VINA ARKS
Thành phố Hồ Chí Minh
18.000.000 - VNĐ23.000.000 VNĐ một tháng
 • Loại công việc Biên phiên dịch.
 • Hỗ trợ phiên dịch trong các cuộc họp công ty.
 • Các công việc phiên dịch khác sếp Nhật yêu cầu.
 • Chi tiết trao đổi khi phỏng vấn.
TG VINA ARKS
Thành phố Hồ Chí Minh
8.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Có kinh nghiệm biên, phiên dịch.
 • Nội dung công việc - Biên, phiên dịch tiếng Nhật.
 • Mô tả công ty Công ty kinh doanh tổng hợp của Nhật Bản.
 • Nơi làm việc TP HCM.
TG VINA ARKS
Thành phố Hồ Chí Minh
10.000.000 - VNĐ11.000.000 VNĐ một tháng
 • Có kinh nghiệm biên, phiên dịch.
 • Nội dung công việc - Biên, phiên dịch tiếng Nhật.
 • Mô tả công ty Công ty kinh doanh tổng hợp của Nhật Bản.
 • Nơi làm việc TP HCM.
TG VINA ARKS
Thành phố Hồ Chí Minh
18.000.000 - VNĐ23.000.000 VNĐ một tháng
 • Loại công việc Biên phiên dịch.
 • Hỗ trợ phiên dịch trong các cuộc họp công ty.
 • Các công việc phiên dịch khác sếp Nhật yêu cầu.
 • Chi tiết trao đổi khi phỏng vấn.
TG VINA ARKS
Thành phố Hồ Chí Minh
18.000.000 - VNĐ23.000.000 VNĐ một tháng
 • Loại công việc Biên phiên dịch.
 • (Công việc biên phiên dịch là chính).
 • Kinh nghiệm biên phiên dịch tài liệu.
 • Nội dung công việc - Biên phiên dịch Nhật-Việt,.
TG VINA ARKS
Thành phố Hồ Chí Minh +3 locations
15.000.000 VNĐ một năm
 • Loại công việc Biên phiên dịch.
 • Hỗ trợ phiên dịch trong các cuộc họp công ty.
 • Các công việc phiên dịch khác sếp Nhật yêu cầu.
 • Chi tiết trao đổi khi phỏng vấn.
TG VINA ARKS
Thành phố Hồ Chí Minh
15.000.000 - VNĐ18.000.000 VNĐ một tháng
 • Loại công việc Biên phiên dịch.
 • Thông dịch, biên dịch (biên phiên dịch Nhật – Việt tại công ty).
 • Có kinh nghiệm làm biên phiên dịch.
 • Nơi làm việc TP HCM.
TG VINA ARKS
Thành phố Hồ Chí Minh
7.500.000 - VNĐ8.000.000 VNĐ một tháng
 • Loại công việc Biên phiên dịch.
 • Nội dung công việc - Phiên dịch mail, tài liệu CAD từ trụ sở.
 • Mô tả công ty Công ty chuyên về thiết kế xây dựng của Nhật.