Create your CV - It only takes a few seconds

Biên Phiên Dịch jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 118 jobs

Japanese Communicator- Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật

Nhà Tuyển Dụng
Hà Nội
 • Bạn đang xem tin Việc làm Japanese Communicator- Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật trong ngành Hành chánh/Thư ký, Biên phiên dịch được tuyển dụng tại Hà Nội bởi .

IT Communicator / Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật Ngành IT

Nhà Tuyển Dụng
Hà Nội
 • Có trên 1 năm kinh nghiệm biên phiên dịch tiếng Nhật.
 • Bạn đang xem tin Việc làm IT Communicator / Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật Ngành IT trong ngành Hành chánh/Thư…

Biên Phiên Dịch Tiếng NhậtUrgent job

Nhà Tuyển Dụng
Hà Nội
 • MS Office Phiên Dịch Biên Dịch Tiếng Nhật Japanese.
 • Bạn đang xem tin Việc làm Biên Phiên Dịch Tiếng NhậtUrgent job trong ngành Hành chánh/Thư ký, Biên phiên…

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Anh

Nhà Tuyển Dụng
Hà Nội
 • Bạn đang xem tin Việc làm Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Anh trong ngành Xây dựng, Biên phiên dịch, An toàn lao động được tuyển dụng tại Hà Nội bởi .

Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật

Nhà Tuyển Dụng
Hà Nội
10.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một năm
 • Thư Ký Japanese Phiên Dịch Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật.
 • Bạn đang xem tin Việc làm Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật trong ngành Hành chánh/Thư ký, Nhân sự, Biên phiên…

Phiên Dịch Tiếng Nhật

Nhà Tuyển Dụng
Hà Nội
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Biên Dịch Tiếng Nhật Hành Chính Phiên Dịch Tiếng Nhật N2 Phiên Dịch Tiếng Nhật Phiên Dịch.
 • Bạn đang xem tin Việc làm Phiên Dịch Tiếng Nhật trong ngành Hành…

Biên Phiên Dịch Tiếng Hàn

Nhà Tuyển Dụng
Hà Nội
10.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
 • Biên/ Phiên dịch cho quản lý người Hàn Quốc.
 • Bạn đang xem tin Việc làm Biên Phiên Dịch Tiếng Hàn - Korean Translator (Mức Lương Hấp Dẫn) trong ngành Hành chánh…

Project Admin Officer & InterpreterUrgent job

Nhà Tuyển Dụng
Hà Nội
 • Bạn đang xem tin Việc làm Project Admin Officer & InterpreterUrgent job trong ngành Hành chánh/Thư ký, Phi chính phủ/Phi lợi nhuận, Biên phiên dịch được tuyển…

[Chỉ Tuyển Nam] Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật

Nhà Tuyển Dụng
Hà Nội
 • Bạn đang xem tin Việc làm [Chỉ Tuyển Nam] Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật - salary Up to 1500 USD Gross (Đi Làm Ngay) trong ngành Hành chánh/Thư ký, Giáo dục/Đào tạo…

Chuyên Viên Tiếng Anh (Có Kinh Nghiệm Biên Phiên Dịch)

Nhà Tuyển Dụng
Hà Nội
 • Kỹ năng biên phiên dịch Anh Việt tốt/.
 • # Bạn đang xem tin việc làm Chuyên Viên Tiếng Anh (Có Kinh Nghiệm Biên Phiên Dịch) trong ngành Giáo dục/Đào tạo, Biên…

Nhân Viên Biên Dịch Phiên Dịch Tiếng Anh (Làm Tại Nhà)

Nhà Tuyển Dụng
Hà Nội
 • Đối với phiên dịch viên:
 • Đối với Phiên dịch viên, vui lòng nêu rõ kinh nghiệm dịch song song và dịch đuổi, cùng giá dịch mong muốn.
 • Ngôn ngữ của hồ sơ:

Nhân Viên Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật

Nhà Tuyển Dụng
Hà Nội
 • Có khả năng biên dịch - phiên dịch thành thạo.
 • Dịch thuật, hỗ trợ biên phiên dịch các tài liệu y tế cho các phòng ban liên quan.
 • Ngôn ngữ của hồ sơ:

Phiên Dịch/ Trợ Lý Các Bộ Phận

Nhà Tuyển Dụng
Hà Nội
12.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một tháng
 • Bạn đang xem tin Việc làm Phiên Dịch/ Trợ Lý Các Bộ Phận trong ngành Hành chánh/Thư ký, Biên phiên dịch, Điện/Điện tử được tuyển dụng tại Hà Nội bởi .

IT Communicator / Biên - Phiên Dịch IT

Nhà Tuyển Dụng
Hà Nội
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • # Bạn đang xem tin việc làm IT Communicator / Biên - Phiên Dịch IT trong ngành IT - Phần mềm, Biên phiên dịch, IT-Phần cứng/Mạng được tuyển dụng tại Hà Nội bởi …

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Nhật N2

Nhà Tuyển Dụng
Hà Nội
 • # Bạn đang xem tin việc làm Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Nhật N2 trong ngành Hành chánh/Thư ký, Sản Xuất, Biên phiên dịch được tuyển dụng tại Hà Nội bởi .
Overall, how relevant are these jobs?

Get new jobs for this search by email