Biên Phiên Dịch jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 48 jobs
Ky Nguyen Vang Consultants
Long An +1 location
 • Quản lý toàn bộ hoạt động của công ty như:
 • Kinh doanh, kho bãi, Nhân sự, tổng vụ, kế toán, tài chính....
 • Quản lý các loại chứng từ, giấy phép của công ty.
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Establish a clear procurement plan ensuring that requests are managed effectively ensuring sufficient time is provided to complete all necessary processes;
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
30.000.000 - VNĐ40.000.000 VNĐ một tháng
 • Thực hiện các công việc dựa theo yêu cầu của các kỹ sư người Nhật.
 • Dựa trên đơn hàng, tính toán công suất điện cần dùng cho hệ thống điện và điều hòa.
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Quản lý điều hành tất cả hoạt động sản xuất của nhà máy.
 • Xây dựng định hướng kinh doanh mang lại lợi nhuận cho công ty.
 • 7:45~17:00, T7 nghỉ cách tuần.
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
20.000.000 - VNĐ25.000.000 VNĐ một tháng
 • Quản lý toàn bộ công việc của bộ phận XNK.
 • Chuẩn bị các giấy tờ, chứng từ XNK hàng hóa như hợp đồng mua bán, packing list...các thủ tục thanh toán, giao nhận…
Ky Nguyen Vang Consultants
Hà Nội +1 location
 • Hỗ trợ thông phiên dịch khi cần.
 • Phụ trách các công việc liên quan đến HR-GA trong công ty.
 • Hỗ trợ các công việc về kế toán, quản lý nhân sự.
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
20.000.000 - VNĐ25.000.000 VNĐ một tháng
 • Quản lý toàn bộ công việc của bộ phận XNK.
 • Chuẩn bị các giấy tờ, chứng từ XNK hàng hóa như hợp đồng mua bán, packing list...các thủ tục thanh toán, giao nhận…
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Provide the estimation/plan for the translation workload for coming project or task, assigned team members to each project/task as planned.
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Phối hợp với bộ phận sản xuất, đánh giá hiện trạng dây chuyền sản xuất, phân tích thao tác sản xuất.
 • Đề xuất hướng cải tiến liên quan đến:
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Chịu trách nhiệm làm việc với khách hàng Nhật Bản thông qua Kỹ sư cầu nối:
 • Giao tiếp, thương lượng, tiếp nhận yêu cầu, phân tích yêu cầu dự án và trao đổi yêu…