Create your CV - It only takes a few seconds

Biên Phiên Dịch jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 26 jobs
Bình Dương
Easily apply
 • Có kinh nghiệm biên phiên dịch tiếng Trung.
 • Phiên dịch hiện trường sản xuất và làm việc tại văn phòng.
 • Dịch các tài liệu từ tiếng Trung sang tiếng Việt phục vụ…
Easily apply
 • Phiên dịch tiếng Nhật trong văn phòng.
 • Có kinh nghiệm làm phiên dịch (đã từng làm việc trong nhà máy sản xuất là 1 lợi thế).
 • Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học.
Easily apply
 • Phiên dịch trong các cuộc họp và công việc hàng ngày.
 • Sinh sống tại khu vực Hồ Chí Minh hoặc Biên Hòa.
 • Quản lý tài liệu, sổ sách.
 • Quản lý các thiết bị.
Hải Phòng
Easily apply
 • Ứng viên có chứng chỉ N2 trở lên & có kinh nghiệm làm phiên dịchbiên dịch từ 01 năm trở lên.
 • Biên dịch các hồ sơ, tài liệu liên quan đến hệ thống quản lý…
Easily apply
 • Phiên dịch trong các cuộc họp với Ban giám đốc.
 • Biên dịch các tài liệu, báo cáo song ngữ Nhật Việt.
 • Hỗ trợ triển khai các dự án hợp tác cùng công ty mẹ và tập…
Thành phố Hồ Chí Minh
Easily apply
 • Có kinh nghiệm biên phiên dịch.
 • Biên phiên dịch các chỉ thị từ cấp trên người Nhật.
 • Dịch các đơn đặt hàng từ Nhật sang Việt.
 • Tiếng Nhật tương đương N1.
Bình Dương
Easily apply
 • Biên phiên dịch (Truyền tải chỉ thị của giám đốc Nhật đến nhân viên người Việt).
 • Trao đổi, thương lương với nhà sản xuất gia công trong nước.
Thành phố Hồ Chí Minh
Easily apply
 • Biên phiên dịch các tài liệu bảo mật liên quan đến lương, hợp đồng, dự án,….
 • Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm biên phiên dịch Nhật – Việt và đã từng làm 60% công…
Easily apply
 • Phiên dịch trong các cuộc họp.
 • Biên phiên dịch tài liệu từ tiếng Nhật sang tiếng Việt và ngược lại.
 • Công việc khác theo sự phân công của phòng ban.
Easily apply
 • Biên dịch tài liệu cho dự án.
 • Đóng vai trò phiên dịch trong các cuộc họp nội bộ và các buổi meeting với khách hàng Nhật.
 • Tiếng Nhật N2 trở lên.