Biên Phiên Dịch jobs

Filter results by:
Sort by: relevance - date
You refined by: Giáo Dục Đại Dương (undo)
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 120 jobs
Giáo Dục Đại Dương
Hà Nội +14 locations
 • Biên phiên dịch / Thông dịch viên.
 • Tổ chức khai giảng lớp học.
 • Quản lý lớp học và học viên.
 • Trợ giảng và trợ giúp cho giáo viên nước ngoài trong công tác giảng…
Giáo Dục Đại Dương
Hà Nội +14 locations
 • Biên phiên dịch / Thông dịch viên.
 • Quản lý lớp học và học viên.
 • Hỗ trợ cho giáo viên nước ngoài trong công tác giảng dạy.
 • Chi tiết trao đổi khi phỏng vấn.
Giáo Dục Đại Dương
Hà Nội +13 locations
 • Biên phiên dịch / Thông dịch viên.
 • Quản lý thời khóa biểu lên lớp, phân công giáo viên giảng dạy.
 • Quản lý công tác kiểm tra đánh giá kết quả học tập và ghi chép…
Giáo Dục Đại Dương
Hà Nội +2 locations
 • Biên phiên dịch / Thông dịch viên.
 • Quản lý thời khóa biểu lên lớp, phân công giáo viên giảng dạy.
 • Quản lý công tác kiểm tra đánh giá kết quả học tập và ghi chép…
Giáo Dục Đại Dương
Hà Nội
6.000.000 VNĐ một tháng
 • Biên phiên dịch / Thông dịch viên.
 • Quản lý lớp học và học viên.
 • Trợ giảng và trợ giúp cho giáo viên nước ngoài trong công tác giảng dạy.
 • Nữ tuổi từ 22- 32.
Giáo Dục Đại Dương
Hà Nội
 • Biên phiên dịch / Thông dịch viên.
 • Tổ chức khai giảng lớp học.
 • Trợ giảng và trợ giúp cho giáo viên nước ngoài trong công tác giảng dạy.
 • Nữ tuổi từ 21 - 32.
Giáo Dục Đại Dương
Quảng Ninh
 • Trao đổi kết quả học tập với phụ huynh học sinh.
 • Lập kế hoạch tuyển sinh;
 • Phối hợp với giáo viên nước ngoài tổ chức các buổi học ngoại khóa.
Giáo Dục Đại Dương
Hưng Yên
20.000.000 VNĐ một năm
 • Biên phiên dịch / Thông dịch viên.
 • Chuẩn bị bài giảng và trực tiếp đứng lớp giảng dạy theo nội dung chương trình.
 • Chuẩn bị Bài kiểm tra đầu vào cho bé.
Giáo Dục Đại Dương
Hưng Yên +1 location
 • Biên phiên dịch / Thông dịch viên.
 • Quản lý thời khóa biểu lên lớp, phân công giáo viên giảng dạy.
 • Quản lý công tác kiểm tra đánh giá kết quả học tập và ghi chép…
Giáo Dục Đại Dương
Bắc Ninh
 • Biên phiên dịch / Thông dịch viên.
 • Quản lý thời khóa biểu lên lớp, phân công giáo viên giảng dạy.
 • Quản lý công tác kiểm tra đánh giá kết quả học tập và ghi chép…