Create your CV - It only takes a few seconds

Biên Phiên Dịch jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 82 jobs
CareerLink’s Client
Bình Dương
 • Biên phiên dịch (tiếng Nhật).
 • Biên dịch email, báo cáo, tài liệu.
 • Thông dịch các cuộc hợp.
 • Các công việc khác do cấp trên phân công.
 • Tốt nghiệp THPT trở lên.
CareerLink’s Client
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Biên phiên dịch (tiếng Nhật).
 • Phiên dịch giữa nhà phát triển Việt Nam và quản lý người Nhật.
 • Tạo thiết kế chi tiết và thiết kế cơ sở dữ liệu dựa trên các thông…
CareerLink’s Client
Thành phố Hồ Chí Minh +1 location
 • Biên phiên dịch (tiếng Nhật).
 • Analyze requirement, discuss with technical team to propose solutions/estimation to customer.
 • Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết.
CareerLink’s Client
Việt Nam
 • Biên phiên dịch (tiếng Nhật).
 • Tham gia vào việc phát triển các dự án Game cho Điện thoại thông minh (Smartphone).
 • Làm việc tại một trong 03 thành phố:
CareerLink’s Client
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Biên phiên dịch (tiếng Nhật).
 • Quản lý nhóm 4-5 người hoàn thành nhiệm vụ.
 • Phân công nhiệm vụ cho các thành viên.
 • Chạy thử sản phẩm mẫu.
 • Toàn thời gian cố định.
CareerLink’s Client
Hưng Yên
 • Biên phiên dịch (tiếng Nhật).
 • Đưa ra các ý tưởng về sản phẩm may mặc, nguyên phụ liệu ngành may.
 • Quản lý thời gian giao hàng.
 • KCN Phố Nối A, Hưng Yên.
CareerLink’s Client
Bình Dương
 • Biên phiên dịch (tiếng Nhật).
 • Làm dự toán theo yêu cầu, lập kế hoạch sản xuất dựa theo đơn đặt hàng.
 • Sắp xếp nhân sự, máy móc theo nhu cầu sản xuất.
CareerLink’s Client
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Biên phiên dịch (tiếng Nhật).
 • Đây là vị trí tuyển mới của công ty, nhiệm vụ là hỗ trợ tư vấn cho BGĐ về cách cải tiến hệ thống quản lý, kiểm soát & cải tiến quy…
CareerLink’s Client
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Biên phiên dịch (tiếng Nhật).
 • Biên dịch trong bộ phận kế toán:
 • Mức lương thương lượng hấp dẫn nếu ứng viên đã có kinh nghiệm biên dịch trong bộ phận kế toán.
CareerLink’s Client
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Biên phiên dịch (tiếng Nhật).
 • Đảm nhận vai trò cầu nối giữa Team Develop và phía Nhật Bản.
 • Đọc hiểu, xác nhận với phía Nhật Bản (nếu cần thiết) để hiểu rõ yêu…