Create your CV - It only takes a few seconds

Biên Phiên Dịch jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 28 jobs

Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật (KCN Thăng Long 1)

CareerLink's Client
Hà Nội
 • Biên phiên dịch (tiếng Nhật).
 • Có kinh nghiệm làm biên phiên dịch tiếng nhật.
 • Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật (KCN Thăng Long 1).
 • Nhận email việc làm tương tự.

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Nhật (IT - Nam Từ Liêm)

CareerLink's Client
Hà Nội
 • Biên phiên dịch (tiếng Nhật).
 • Biên dịch tài liệu cho dự án.
 • Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Nhật (IT - Nam Từ Liêm).
 • 600 USD - 1,700 USD MONTH.

Serivice Engineer (Tiếng Nhật) new

CareerLink's Client
Hà Nội
10.000.000 VNĐ một năm
 • Biên phiên dịch (tiếng Nhật).
 • Phòng 307, DMC Tower,535 Kim Mã , Quận Ba Đình , Hà Nội, Việt Nam.
 • 10,000,000 VNĐ - 18,000,000 VNĐ MONTH.
 • Toàn thời gian cố định.

Biên Phiên Dịch Kiêm Hỗ Trợ Kinh Doanh (Tiếng Nhật - Lo...

CareerLink's Client
Hà Nội
 • Biên phiên dịch (tiếng Nhật).
 • Biên Phiên Dịch Kiêm Hỗ Trợ Kinh Doanh (Tiếng Nhật - Long Biên).
 • Biên phiên dịch có giám đốc người Nhật.

Nhân Viên Quản Lý Tiếng Nhật new

CareerLink's Client
Hà Nội
 • Biên phiên dịch (tiếng Nhật).
 • Phòng 307, DMC Tower,535 Kim Mã , Quận Ba Đình , Hà Nội, Việt Nam.
 • 400 USD - 600 USD MONTH.
 • Nhân Viên Quản Lý Tiếng Nhật.

Sales Engineer (JP+EN - Thang Long IP)

CareerLink's Client
Hà Nội
 • Biên phiên dịch (tiếng Nhật).
 • Phòng 307, Tòa Nhà DMC, 535 Kim Mã , Quận Ba Đình , Hà Nội, Việt Nam.
 • Sales Engineer (JP+EN - Thang Long IP).

Production Manager (Tiếng Nhật - KCN Thăng Long)

CareerLink's Client
Hà Nội
 • Biên phiên dịch (tiếng Nhật).
 • Phòng 307, Tòa Nhà DMC, 535 Kim Mã , Quận Ba Đình , Hà Nội, Việt Nam.
 • 35,000,000 VNĐ - 60,000,000 VNĐ MONTH.

Admin & Accounting Manager

CareerLink's Client
Hà Nội
 • Biên phiên dịch (tiếng Nhật).
 • Biên phiên dịch tiếng Nhật khi cần thiết.
 • Phòng 307, DMC Tower,535 Kim Mã , Quận Ba Đình , Hà Nội, Việt Nam.

Sales Staff (Plastics) - English - Ha Noi

CareerLink's Client
Hà Nội
 • Biên phiên dịch (tiếng Nhật).
 • Phòng 307, Tòa Nhà DMC, 535 Kim Mã , Quận Ba Đình , Hà Nội, Việt Nam.
 • Sales Staff (Plastics) - English - Ha Noi.

IT Development Manager (EN or JP - Cau Giay)

CareerLink's Client
Hà Nội
34.000.000 VNĐ một tháng
 • Biên phiên dịch (tiếng Nhật).
 • Phòng 302, 270 - 272 Cộng Hòa, P.
 • 13 , Quận Tân Bình , Hồ Chí Minh, Việt Nam.
 • 34,000,000 VNĐ - 55,000,000 VNĐ MONTH.

Quản Lý Cửa Hàng (JP/EN - Hanoi )

CareerLink's Client
Hà Nội
 • Biên phiên dịch (tiếng Nhật).
 • Phòng 307, Tòa Nhà DMC, 535 Kim Mã , Quận Ba Đình , Hà Nội, Việt Nam.
 • Quản Lý Cửa Hàng (JP/EN - Hanoi ).
 • Mô tả chi tiết công việc.

GA Staff (tiếng Nhật - Hà Nội)

CareerLink's Client
Hà Nội
 • Biên phiên dịch (tiếng Nhật).
 • Phòng 307, Tòa Nhà DMC, 535 Kim Mã , Quận Ba Đình , Hà Nội, Việt Nam.
 • 400 USD - 500 USD MONTH.
 • GA Staff (tiếng Nhật - Hà Nội).

Kỹ Sư Bảo Trì (Tiếng Nhật - Hà Nội)

CareerLink's Client
Hà Nội
 • Biên phiên dịch (tiếng Nhật).
 • Phòng 307, DMC Tower,535 Kim Mã , Quận Ba Đình , Hà Nội, Việt Nam.
 • 400 USD - 550 USD MONTH.
 • Nhận email việc làm tương tự.

Admin Manager (tiếng Nhật - Hà Nội)

CareerLink's Client
Hà Nội
 • Biên phiên dịch (tiếng Nhật).
 • Hỗ trợ thông phiên dịch.
 • Phòng 307, Tòa Nhà DMC, 535 Kim Mã , Quận Ba Đình , Hà Nội, Việt Nam.
 • 1,000 USD - 1,500 USD MONTH.

Thư Ký kiêm Tổng Vụ (Tiếng Nhật - Hà Nội)

CareerLink's Client
Hà Nội
 • Biên phiên dịch (tiếng Nhật).
 • Phòng 307, DMC Tower,535 Kim Mã , Quận Ba Đình , Hà Nội, Việt Nam.
 • Thư Ký kiêm Tổng Vụ (Tiếng Nhật - Hà Nội).
Overall, how relevant are these jobs?

Get new jobs for this search by email