Biên Phiên Dịch jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 61 jobs
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Bình Dương
 • Biên phiên dịch cho sếp Nhật trong nhà máy sản xuất.
 • [NỮ] Biên Phiên Dịch tiếng Nhật kiêm Admin_14 triệu_Không yêu cầu kinh nghiệm.
 • Công ty lo cơm trưa.
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Vũng Tàu
 • Hỗ trợ các bộ phận biên phiên dịch tiếng Nhật khi cần.
 • Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc, phiên dịch tại nhà máy.
 • Hỗ trợ bộ phận Hành Chính Nhân Sự.
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Bình Định
 • Biên phiên dịch tài liệu, dịch cuộc họp.
 • 1 năm kinh nghiệm biên phiên dịch trở lên.
 • Hỗ trợ đối ứng khách hàng.
 • Hỗ trợ các hoạt động của phòng kinh doanh.
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Dịch tài liệu, hồ sơ liên quan đến kỹ thuật, chất lượng, qui cách sản phẩm từ công ty mẹ gởi sang.
 • Trao đổi làm việc trực tiếp với người phụ trách bên công ty…
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Bình Định
 • Phiên dịch họp, trong công việc.
 • Hỗ trợ các công việc văn phòng.
 • Các yêu cầu khác trong công việc.
 • Ăn trưa tại công ty.
 • Tăng lương 1 lần trên năm.
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Bình Định
 • Biên phiên dịch tài liệu, dịch cuộc họp.
 • 1 năm kinh nghiệm biên phiên dịch trở lên.
 • Hỗ trợ đối ứng khách hàng.
 • Hỗ trợ các hoạt động của phòng kinh doanh.
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Bình Định
 • Biên phiên dịch tài liệu, dịch cuộc họp.
 • 1 năm kinh nghiệm biên phiên dịch trở lên.
 • Hỗ trợ đối ứng khách hàng.
 • Hỗ trợ các hoạt động của phòng kinh doanh.
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Hỗ trợ các bộ phận biên phiên dịch tiếng Nhật khi cần.
 • Có kinh nghiệm làm việc, phiên dịch tại nhà máy.
 • Hỗ trợ bộ phận Kỹ thuật và các giấy tờ liên…
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Hỗ trợ các bộ phận biên phiên dịch tiếng Nhật khi cần.
 • Có kinh nghiệm làm việc, phiên dịch tại nhà máy.
 • Hỗ trợ bộ phận Kỹ thuật và các giấy tờ liên…
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Hỗ trợ thông dịch tại nhà máy.
 • Công tác HN với Sếp Nhật tại Hà Nội (khoảng 6 ngày làm việc/ tháng).
 • Book vé máy bay đi công tác, đặt khách sạn, điều taxi và sắp…