Create your CV - It only takes a few seconds

Biên Phiên Dịch jobs

Sort by: relevance - date
Page 5 of 72 jobs

[Hà Nội] Japanese Software QA Engineer

CÔNG TY TNHH MTV WACONTRE
Hà Nội
23.000.000 - VNĐ35.000.000 VNĐ một tháng
  • Bạn đang xem tin Việc làm [Hà Nội] Japanese Software QA Engineer trong ngành QA/Test, Biên/Phiên Dịch được tuyển dụng tại ➢ Từ Liêm Hà Nội, Việt Nam (Hà Nội)…

IT communicator tiếng Nhật N2

CÔNG TY TNHH MTV WACONTRE
Thành phố Hồ Chí Minh
12.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một tháng
  • Phiên dịch trong các cuộc họp giữa khách hàng và nhóm dự án (Nhật-Việt, Việt-Nhật).
  • Dịch tài liệu dự án (Nhật-Việt,Việt - Nhật).
  • Và team dev (tiếng Việt).

[Quận 4] IT communicator tiếng Nhật

CÔNG TY TNHH MTV WACONTRE
Thành phố Hồ Chí Minh
12.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một tháng
  • Phiên dịch trong các cuộc họp giữa khách hàng và nhóm dự án (Nhật-Việt, Việt-Nhật).
  • Dịch tài liệu dự án (Nhật-Việt,Việt - Nhật).
  • Và team dev (tiếng Việt).

[Quận 1, HCM] Sales Cum Interpreter

CÔNG TY TNHH MTV WACONTRE
Thành phố Hồ Chí Minh
12.000.000 - VNĐ16.000.000 VNĐ một tháng
  • Dịch / Tạo tài liệu bằng tiếng Nhật / Anh / Việt.
  • Bạn đang xem tin Việc làm [Quận 1, HCM] Sales Cum Interpreter trong ngành Tư Vấn Doanh Nghiệp (B2B), Biên…

We have removed 8 job postings very similar to those already shown. To see these additional results, you may repeat your search with the omitted job postings included.

» Create your CV - It only takes a few seconds

Get new jobs for this search by email