Biên Phiên Dịch jobs

Filter results by:
Sort by: relevance - date
You refined by: Anh Ngữ Apax (undo)
Location
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 42 jobs
Anh Ngữ Apax
Hà Nội
 • Biên phiên dịch / Thông dịch viên.
 • Assist Program managers in setting up and following the program implementation through semester.
 • Hà Nội , Quận Ba Đình.
Anh Ngữ Apax
Hà Nội +6 locations
8.000.000 VNĐ một tháng
 • Biên phiên dịch / Thông dịch viên.
 • Sẽ là giáo viên hỗ trợ ngữ pháp cho các em học sinh tại Trung tâm.
 • Chịu trách nhiệm về khả năng ngữ pháp của học sinh.
Anh Ngữ Apax
Hà Nội +3 locations
 • Biên phiên dịch / Thông dịch viên.
 • Dịch nhận xét học tập từ giáo viên nước ngoài.
 • Quản lý nhóm học sinh trong lớp (4-6 tuổi),.
 • Thời gian cho mỗi ca là 2h.
Anh Ngữ Apax
Quảng Ninh +2 locations
6.000.000 VNĐ một tháng
 • Biên phiên dịch / Thông dịch viên.
 • Liên lạc thường xuyên với phụ huynh để cập nhật tình hình học tập của học sinh cũng như tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của phụ…
Anh Ngữ Apax
Quảng Ninh
4.000.000 VNĐ một tháng
 • Biên phiên dịch / Thông dịch viên.
 • Dịch nhận xét học tập từ giáo viên nước ngoài.
 • Quản lý nhóm học sinh trong lớp (4-6 tuổi),.
 • Thời gian cho mỗi ca là 2h.
Anh Ngữ Apax
Vĩnh Phúc +1 location
8.000.000 VNĐ một tháng
 • Biên phiên dịch / Thông dịch viên.
 • Sẽ là giáo viên hỗ trợ ngữ pháp cho các em học sinh yếu tại Trung tâm.
 • Chịu trách nhiệm về khả năng ngữ pháp của học sinh.
Anh Ngữ Apax
Quảng Ninh +6 locations
6.000.000 VNĐ một tháng
 • Biên phiên dịch / Thông dịch viên.
 • Liên lạc thường xuyên với phụ huynh để cập nhật tình hình học tập của học sinh cũng như tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của phụ…
Anh Ngữ Apax
Bắc Giang
 • Biên phiên dịch / Thông dịch viên.
 • Dịch nhận xét học tập từ giáo viên nước ngoài.
 • Quản lý nhóm học sinh trong lớp (4-6 tuổi),.
 • Thời gian cho mỗi ca là 2h.
Anh Ngữ Apax
Thái Nguyên +2 locations
6.000.000 VNĐ một tháng
 • Biên phiên dịch / Thông dịch viên.
 • Liên lạc thường xuyên với phụ huynh để cập nhật tình hình học tập của học sinh cũng như tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của phụ…
Anh Ngữ Apax
Hà Nội +1 location
8.000.000 VNĐ một tháng
 • Biên phiên dịch / Thông dịch viên.
 • Sẽ là giáo viên hỗ trợ ngữ pháp cho các em học sinh yếu tại Trung tâm.
 • Chịu trách nhiệm về khả năng ngữ pháp của học sinh.