Biên Phiên Dịch jobs

Filter results by:
Sort by: relevance - date
You refined by: Part-time (undo)
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 67 jobs
DỊCH THUẬT CHUYÊN NGHIỆP SỐ 1
Ðà Nẵng +2 locations
 • Biên phiên dịch (tiếng Nhật).
 • Biên dịch các tài liệu từ tiếng Việt sang tiếng Nhật và ngược lại.
 • Đam mê và yêu thích công việc dịch thuật.
DỊCH THUẬT CHUYÊN NGHIỆP SỐ 1
Ðà Nẵng +2 locations
 • Biên phiên dịch / Thông dịch viên.
 • Biên dịch các tài liệu từ tiếng Việt sang tiếng Hàn và ngược lại.
 • Đam mê và yêu thích công việc dịch thuật.
DỊCH THUẬT CHUYÊN NGHIỆP SỐ 1
Ðà Nẵng +2 locations
 • Biên phiên dịch / Thông dịch viên.
 • Biên dịch các tài liệu từ tiếng Việt sang tiếng Đức và ngược lại.
 • Đam mê và yêu thích công việc dịch thuật.
Công ty TNHH Dịch thuật và Dịch vụ Viettrans
Hải Phòng
 • Ngoại ngữ, biên dịch, phiên dịch.
 • Được học hỏi và nâng cao khả năng biên dịch.
 • Có kinh nghiệm ít nhất 3 năm biên dịch các lĩnh vực.
DỊCH THUẬT CHUYÊN NGHIỆP SỐ 1
Ðà Nẵng +2 locations
 • Biên phiên dịch / Thông dịch viên.
 • Biên dịch các tài liệu từ tiếng Việt sang tiếng Anh và ngược lại.
 • Đam mê và yêu thích công việc dịch thuật.
Tnhh Tư Vấn Và Dịch Thuật A2z
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Ưu tiên ứng viên có khả năng biên dịchphiên dịch.
 • Có khả năng biên dịch xuôi ngược các văn bản, giấy tờ tài liệu….
Anh Ngữ Apax
Hà Nội +1 location
 • Biên phiên dịch / Thông dịch viên.
 • Dịch nhận xét học tập từ giáo viên nước ngoài.
 • Quản lý nhóm học sinh trong lớp (4-6 tuổi),.
 • Thời gian cho mỗica là 2h.
Công Ty Tư Vấn North America Trust
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành Ngoại ngữ Anh, Biên Phiên Dịch, Sư phạm Anh, Học viện Hành Chính, Luật, Business Administration….
 • Việc làm đã hết hạn.
Anh Ngữ Apax
Hà Nội +3 locations
 • Biên phiên dịch / Thông dịch viên.
 • Dịch nhận xét học tập từ giáo viên nước ngoài.
 • Quản lý nhóm học sinh trong lớp (4-6 tuổi),.
 • Thời gian cho mỗi ca là 2h.
Anh Ngữ Apax
Hà Nội +1 location
 • Biên phiên dịch / Thông dịch viên.
 • Dịch nhận xét học tập từ giáo viên nước ngoài.
 • Quản lý nhóm học sinh trong lớp (4-6 tuổi),.
 • Thời gian cho mỗi ca là 2h.