Create your CV - It only takes a few seconds

Bhnt Prudential Việt Nam Bộ Phận Hợp Tác Kinh Doanh jobs

Page 1 of 270 jobs
BHNT Prudential Việt Nam - ̣ Phận ̣p Tác Kin...
Thành phố Hồ Chí Minh
10.000.000 VNĐ một tháng
 • Báo cáo kết quả kinh doanh và các hoạt động kinh doanh cho cấp Quản lý.
 • Nếu đồng ý, Prudential Việt Nam đang tìm ứng viên như bạn đấy!
 • + Phép năm 12 ngày / năm.
BHNT Prudential Việt Nam - ̣ Phận ̣p Tác Kin...
Thành phố Hồ Chí Minh
6.000.000 VNĐ một tháng
 • Báo cáo kết quả kinh doanh và các hoạt động kinh doanh cho cấp Quản lý.
 • Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết.
 • Hoa hồng hấp dẫn sẽ được trả theo năng lực của bạn +…
BHNT Prudential Việt Nam - ̣ Phận ̣p Tác Kin...
Thành phố Hồ Chí Minh
7.000.000 VNĐ một tháng
 • Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết.
 • Hỗ trợ trong các hoạt động lập kế hoạch, thực hiện triển khai các chương trình gắn kết nhân viên và đội ngũ kinh doanh.
BHNT Prudential Việt Nam - ̣ Phận ̣p Tác Kin...
Thành phố Hồ Chí Minh
6.000.000 VNĐ một tháng
 • Nếu đồng ý, Prudential Việt Nam đang tìm ứng viên như bạn đấy!
 • Là một trong những công ty bảo hiểm nhân thọ hàng đầu tại Việt Nam, Prudential vinh dự là nhà…
BHNT Prudential Việt Nam - ̣ Phận ̣p Tác Kin...
Thành phố Hồ Chí Minh
7.000.000 VNĐ một tháng
 • Nếu đồng ý, Prudential Việt Nam đang tìm ứng viên như bạn đấy!
 • Là một trong những công ty bảo hiểm nhân thọ hàng đầu tại Việt Nam, Prudential vinh dự là nhà…
BHNT Prudential Việt Nam - ̣ Phận ̣p Tác Kin...
Bà Rịa - Vũng Tàu +4 locations
6.000.000 VNĐ một tháng
 • Định kỳ báo cáo và cập nhật kết quả kinh doanh đến Quản lý kinh doanh trực tiếp.
 • Tham gia lên kế hoạch kinh doanh.
 • Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết.
BHNT Prudential Việt Nam - ̣ Phận ̣p Tác Kin...
Thành phố Hồ Chí Minh
7.000.000 VNĐ một tháng
 • Báo cáo kết quả kinh doanh và các hoạt động kinh doanh cho cấp Quản lý.
 • Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết.
 • kinh nghiệm làm sales là một lợi thế.
BHNT Prudential Việt Nam - ̣ Phận ̣p Tác Kin...
Thành phố Hồ Chí Minh
10.000.000 VNĐ một năm
 • Báo cáo kết quả kinh doanh và các hoạt động kinh doanh cho cấp Quản lý.
 • Nếu đồng ý, Prudential Việt Nam đang tìm ứng viên như bạn đấy!
 • + Phép năm 12 ngày / năm.
BHNT Prudential Việt Nam - ̣ Phận ̣p Tác Kin...
Thành phố Hồ Chí Minh
7.500.000 VNĐ một tháng
 • Báo cáo kết quả kinh doanh và các hoạt động kinh doanh cho cấp Quản lý.
 • Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết.
 • Hoa hồng hấp dẫn sẽ được trả theo năng lực của bạn +…
CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ PRUDENTIAL VIỆT NAM...
Quảng Nam
6.000.000 VNĐ một tháng
 • Công Ty TNHH BHNT Prudential Việt Nam - Bộ Phận Hợp Tác Kinh Doanh đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • Tham gia lên kế hoạch kinh doanh.