Baoviet Bank jobs

Filter results by:
Sort by: relevance - date
Job Type
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 4 of 49 jobs
Baoviet Bank
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Trực tiếp thực hiện việc tìm kiếm, thẩm định, duy trì và phát triển quan hệ khách hàng doanh nghiệp;
 • Thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh được giao đối với lĩnh…
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN BẢO VIỆT
Bắc Ninh
5.000.000 - VNĐ8.000.000 VNĐ một tháng
 • Xây dựng và quản lý kế hoạch kinh doanh, Phát triển và mở rộng mạng lưới của BAOVIET Bank tại khu vực quản lý;
 • Vị trí này báo cáo trực tiếp cho Giám Đốc;
Baoviet Bank
Hà Nội
 • Nghiên cứu thị trường, phân tích các ngành hàng để phục vụ cho việc xây dựng chiến lược, định hướng kinh doanh, phát triển sản phẩm theo ngành và cung cấp các…
Baoviet Bank
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Trực tiếp thực hiện việc tìm kiếm, duy trì và phát triển quan hệ khách hàng doanh nghiệp;
 • Thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh được giao đối với lĩnh vực Khách…
Công ty CP Tập Đoàn Bảo Việt
Bình Dương
 • Xây dựng và quản lý kế hoạch kinh doanh, Phát triển và mở rộng mạng lưới của BAOVIET Bank tại khu vực quản lý;
 • Vị trí này báo cáo trực tiếp cho Giám Đốc;
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN BẢO VIỆT
Hà Nội
12.000.000 VNĐ một tháng
 • Tìm hiểu các giải pháp Công nghệ trong lĩnh vực ngân hàng, nghiên cứu khả năng ứng dụng vào hoạt động của BAOVIET Bank;
 • Các hệ thống kênh giao tiếp điện tử:
Baoviet Bank
Hà Nội
 • Quản trị các thiết bị, hệ thống, dịch vụ an ninh bảo mật như Firewall, Policy, IPS, Enpoint, WAF, Database Firewall…;
 • Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành:
Baoviet Bank
Thành phố Hồ Chí Minh
 • + Tham gia phân phối trực tiếp các sản phẩm, dịch vụ bảo hiểm theo quy định của BAOVIET Bank và thỏa thuận hợp tác với các đối tác bảo hiểm.
Baoviet Bank
Hà Nội
 • Thành thạo xử lý tác nghiệp các giao dịch Kinh doanh tiền tệ hằng ngày, bao gồm:
 • Giao dịch tiền tệ, giao dịch ngoại tệ, giao dịch mua bán Trái phiếu:
Baoviet Bank
Hà Nội
 • Thực hiện các nghiệp vụ phát hành thẻ nội địa tập trung tại Hội sở theo đúng Quy trình phát hành thẻ của BVB và Hướng dẫn thực hiện công việc của TP.