Baoviet Bank jobs

Filter results by:
Sort by: relevance - date
Job Type
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 3 of 50 jobs
Baoviet Bank
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh được giao đối với lĩnh vực Khách hàng Cá nhân, gồm:
 • Tín dụng, Huy động vốn, Sản phẩm bảo hiểm, Thẻ, Ngân hàng điện tử,…;
Công ty CP Tập Đoàn Bảo Việt
Hà Nội
 • Thực hiện các yêu cầu phát triển mới/ chỉnh sửa các phần mềm của BAOVIET Bank;
 • Tìm hiểu các giải pháp Công nghệ trong lĩnh vực ngân hàng, nghiên cứu khả năng…
Baoviet Bank
Hà Nội
 • Chịu trách nhiệm tổ chức quản trị, điều phối các công việc vận hành các hệ thống hỗ trợ (AD, Email..), các hệ thống máy chủ, hệ thống mạng và hệ thống an ninh…
Baoviet Bank
Hà Nội
 • Giám sát các tỷ lệ an toàn vốn và thanh khoản theo quy định của BAOVIET BANK và NHNN;
 • Xây dựng/ tham gia xây dựng các văn bản chính sách quản lý rủi ro thanh…
Baoviet Bank
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Lập kế hoạch phát triển các chỉ tiêu tăng trưởng huy động vốn, tăng trưởng tín dụng và doanh thu phí dịch vụ;
 • Đảm bảo chất lượng giao dịch tại quầy;
Baoviet Bank
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Sắp xếp, lưu trữ hồ sơ, chứng từ tín dụng theo quy định của BAOVIET Bank.
 • Soạn thảo và hoàn tất các thủ tục pháp lý về hợp đồng tín dụng, hợp đồng tài sản bảo…
Công ty CP Tập Đoàn Bảo Việt
Bình Dương
 • Xây dựng và quản lý kế hoạch kinh doanh, Phát triển và mở rộng mạng lưới của BAOVIET Bank tại khu vực quản lý;
 • Vị trí này báo cáo trực tiếp cho Giám Đốc;
Baoviet Bank
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Ü Tuân thủ quy định, quy trình của BAOVIET Bank, NHNN, Pháp luật hiện hành và phù hợp với khẩu vị rủi ro của BAOVIET Bank trong từng thời kỳ;
Baoviet Bank
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Kiểm tra tính hợp pháp và hợp lệ bộ chứng từ tài sản bảo đảm;
 • Xác định tính xác thực các thông tin về tài sản bảo đảm theo chứng từ sở hữu;
Baoviet Bank
Hà Nội
 • Thành thạo xử lý tác nghiệp các giao dịch Kinh doanh tiền tệ hằng ngày, bao gồm:
 • Giao dịch tiền tệ, giao dịch ngoại tệ, giao dịch mua bán Trái phiếu: