Baoviet Bank jobs

Filter results by:
Sort by: relevance - date
Job Type
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 2 of 50 jobs
Baoviet Bank
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Lập kế hoạch phát triển các chỉ tiêu tăng trưởng huy động vốn, tăng trưởng tín dụng và doanh thu phí dịch vụ;
 • Đảm bảo chất lượng giao dịch tại quầy;
Baoviet Bank
Hà Nội
 • Lập các báo cáo quản trị, báo cáo thống kê định kì theo quy định của các cơ quan chức năng quản lý định kỳ và đột xuất;
 • Tin học văn phòng thành thạo;
Baoviet Bank
Hà Nội
 • Bộ phận nghiệp vụ vận hành, tác nghiệp hàng ngày trên các hệ thống CNTT của BAOVIET Bank;
 • Nghiên cứu, cấu hình, tham số hóa các sản phẩm dịch vụ mới trong các…
Baoviet Bank
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Trực tiếp thực hiện việc tìm kiếm và phát triển quan hệ khách hàng cá nhân và doanh nghiệp;
 • Thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh được giao đối với lĩnh vực Khách…
Baoviet Bank
Hà Nội
 • Xây dựng kế hoạch kinh doanh, kế hoạch tài chính hàng năm và kế hoạch dài hạn;
 • Lập các báo cáo quản trị, báo cáo thống kế định kì theo quy định của các cơ quan…
Baoviet Bank
Hà Nội
 • Nghiên cứu tài liệu yêu cầu người sử dụng;
 • Tài liệu đặc tả yêu cầu người sử dụng;
 • Tài liệu phân tích để xây dựng kịch bản kiểm thử;
 • Hiểu biết về SQL/My SQL;
Baoviet Bank
Hà Nội
 • Chịu trách nhiệm tổ chức quản trị, điều phối các công việc vận hành các hệ thống ứng dụng nghiệp vụ và cá phần mềm lớp giữa bao gồm các công việc sau:
Baoviet Bank
Hà Nội
 • Chịu trách nhiệm tổ chức quản trị, điều phối các công việc vận hành các hệ thống hỗ trợ (AD, Email..), các hệ thống máy chủ, hệ thống mạng và hệ thống an ninh…
Baoviet Bank
Hà Nội
 • Thường trực tiếp nhận thông tin từ khách hàng (kiến nghị, thắc mắc, khiếu nại, phản hồi …) qua các kênh (điện thoại, fax, thư…) về chất lượng sản phẩm, dịch vụ…
Baoviet Bank
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Theo dõi, giám sát việc tuân thủ Nội Quy lao động của BAOVIET BANK đối với CBNV Chi nhánh Hồ Chí Minh và Sài Gòn;
 • Lập danh sách CBNV mới được may đồng phục;