Baoviet Bank jobs

Filter results by:
Sort by: relevance - date
Job Type
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 50 jobs
Baoviet Bank
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Kiểm đếm tiền mặt VND và ngoại tệ;
 • Làm công tác tiếp quỹ giữa chi nhánh và các Phòng Giao dịch;
 • Phụ Trưởng quỹ và thủ quỹ làm các công việc liên quan đến kho…
Baoviet Bank
Nha Trang
 • Thực hiện các giao dịch trực tiếp với Khách hàng theo công việc đã được phân công, bao gồm toàn bộ, hoặc 1 số dịch vụ:
 • Thu đổi ngoại tệ, kiều hối, thẻ,...;
Baoviet Bank
Hà Nội
 • Bộ phận nghiệp vụ vận hành, tác nghiệp hàng ngày trên các hệ thống CNTT của BAOVIET Bank bao gồm hệ thống Core banking, hệ thống Thẻ, các giải pháp Ngân hàng…
Baoviet Bank
Thanh Hóa
 • Xây dựng và quản lý kế hoạch kinh doanh, Phát triển và mở rộng mạng lưới của BAOVIET Bank tại khu vực quản lý;
 • Vị trí này báo cáo trực tiếp cho Giám Đốc;
Baoviet Bank
Hà Nội
 • Nghiên cứu tài liệu yêu cầu người sử dụng;
 • Tài liệu đặc tả yêu cầu người sử dụng;
 • Tài liệu phân tích để xây dựng kịch bản kiểm thử;
 • Hiểu biết về SQL/My SQL;
Baoviet Bank
Nha Trang
 • Kiểm soát nghiệp vụ giao dịch tại quầy;
 • Tham gia lập kế hoạch triển khai hoạt động và đăng ký chỉ tiêu kinh doanh;
 • Cử nhân Cao đẳng trở lên các chuyên ngành:
Baoviet Bank
Hà Nội
 • Quản lý toàn bộ hoạt động của Phòng Giao dịch;
 • Lập kế hoạch phát triển các chỉ tiêu tăng trưởng huy động vốn, tăng trưởng tín dụng và doanh thu phí dịch vụ;
Baoviet Bank
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Xây dựng các chương trình thi đua, thúc đẩy bán mảng NHBL.
 • Xây dựng, triển khai và theo dõi, đánh giá các chương trình khuyến mại mảng NHBL.
Baoviet Bank
Hà Nội
 • Thực hiện các yêu cầu phát triển mới/ chỉnh sửa các phần mềm của BAOVIET Bank;
 • Tìm hiểu các giải pháp Công nghệ trong lĩnh vực ngân hàng, nghiên cứu khả năng…
Baoviet Bank
Hà Nội
 • Lập các báo cáo quản trị, báo cáo thống kê định kì theo quy định của các cơ quan chức năng quản lý định kỳ và đột xuất;
 • Tin học văn phòng thành thạo;
Overall, how relevant are these jobs?