Baoviet Bank jobs

Filter results by:
Sort by: relevance - date
You refined by: Thành phố Hồ Chí Minh (undo)
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 12 jobs
Baoviet Bank
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Lập kế hoạch phát triển các chỉ tiêu tăng trưởng huy động vốn, tăng trưởng tín dụng và doanh thu phí dịch vụ;
 • Đảm bảo chất lượng giao dịch tại quầy;
Baoviet Bank
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Kiểm đếm tiền mặt VND và ngoại tệ;
 • Làm công tác tiếp quỹ giữa chi nhánh và các Phòng Giao dịch;
 • Phụ Trưởng quỹ và thủ quỹ làm các công việc liên quan đến kho…
Baoviet Bank
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Kiểm tra tính hợp pháp và hợp lệ bộ chứng từ tài sản bảo đảm;
 • Xác định tính xác thực các thông tin về tài sản bảo đảm theo chứng từ sở hữu;
Baoviet Bank
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Sắp xếp, lưu trữ hồ sơ, chứng từ tín dụng theo quy định của BAOVIET Bank.
 • Soạn thảo và hoàn tất các thủ tục pháp lý về hợp đồng tín dụng, hợp đồng tài sản bảo…
Baoviet Bank
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Trực tiếp thực hiện việc tìm kiếm và phát triển quan hệ khách hàng cá nhân và doanh nghiệp;
 • Thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh được giao đối với lĩnh vực Khách…
Baoviet Bank
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Xây dựng các chương trình thi đua, thúc đẩy bán mảng NHBL.
 • Xây dựng, triển khai và theo dõi, đánh giá các chương trình khuyến mại mảng NHBL.
Baoviet Bank
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh được giao đối với lĩnh vực Khách hàng Cá nhân, gồm:
 • Tín dụng, Huy động vốn, Sản phẩm bảo hiểm, Thẻ, Ngân hàng điện tử,…;
Baoviet Bank
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Phổ biến nội quy, quy định, chính sách đạo tạo của BAOVIET Bank;
 • Hỗ trợ Quản lý trong việc xây dựng kế hoạch tuyển dụng dựa trên định biên nhân sự hàng năm được…
Baoviet Bank
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Ü Tuân thủ quy định, quy trình của BAOVIET Bank, NHNN, Pháp luật hiện hành và phù hợp với khẩu vị rủi ro của BAOVIET Bank trong từng thời kỳ;
Baoviet Bank
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Trực tiếp thực hiện việc tìm kiếm, thẩm định, duy trì và phát triển quan hệ khách hàng doanh nghiệp;
 • Thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh được giao đối với lĩnh…