Baoviet Bank jobs

Filter results by:
Sort by: relevance - date
You refined by: Hà Nội (undo)
Job Type
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 30 jobs
Baoviet Bank
Hà Nội
 • Thường trực tiếp nhận thông tin từ khách hàng (kiến nghị, thắc mắc, khiếu nại, phản hồi …) qua các kênh (điện thoại, fax, thư…) về chất lượng sản phẩm, dịch vụ…
Baoviet Bank
Hà Nội
 • Lập các báo cáo quản trị, báo cáo thống kê định kì theo quy định của các cơ quan chức năng quản lý định kỳ và đột xuất;
 • Tin học văn phòng thành thạo;
Baoviet Bank
Hà Nội
 • Nghiên cứu tài liệu yêu cầu người sử dụng;
 • Tài liệu đặc tả yêu cầu người sử dụng;
 • Tài liệu phân tích để xây dựng kịch bản kiểm thử;
 • Hiểu biết về SQL/My SQL;
Baoviet Bank
Hà Nội
 • Chịu trách nhiệm tổ chức quản trị, điều phối các công việc vận hành các hệ thống hỗ trợ (AD, Email..), các hệ thống máy chủ, hệ thống mạng và hệ thống an ninh…
Baoviet Bank
Hà Nội
 • Bộ phận nghiệp vụ vận hành, tác nghiệp hàng ngày trên các hệ thống CNTT của BAOVIET Bank bao gồm hệ thống Core banking, hệ thống Thẻ, các giải pháp Ngân hàng…
Baoviet Bank
Hà Nội
 • Thực hiện các yêu cầu phát triển mới/ chỉnh sửa các phần mềm của BAOVIET Bank;
 • Tìm hiểu các giải pháp Công nghệ trong lĩnh vực ngân hàng, nghiên cứu khả năng…
Baoviet Bank
Hà Nội
 • Quản lý toàn bộ hoạt động của Phòng Giao dịch;
 • Lập kế hoạch phát triển các chỉ tiêu tăng trưởng huy động vốn, tăng trưởng tín dụng và doanh thu phí dịch vụ;
Baoviet Bank
Hà Nội
 • Nghiên cứu tài liệu yêu cầu người sử dụng;
 • Tài liệu đặc tả yêu cầu người sử dụng;
 • Tài liệu phân tích để xây dựng kịch bản kiểm thử;
 • Hiểu biết về SQL/My SQL;
Baoviet Bank
Hà Nội
 • Quản trị các ứng dụng nghiệp vụ của ngân hàng:
 • Vận hành và theo dõi tình trạng của các ứng dụng nghiệp vụ;
 • Quản lý, Cập nhật phiên bản, vá lỗi các chương trình…
Baoviet Bank
Hà Nội
 • Làm đầu mối xây dựng và quản lý hệ thống các chuẩn về tổ chức và xử lý thông tin trong toàn BAOVIET Bank.
 • Quản lý các sản phẩm, tài nguyên, thông tin được tạo…