Baoviet Bank jobs

Filter results by:
Sort by: relevance - date
You refined by: Hà Nội (undo)
Job Type
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 36 jobs
Baoviet Bank
Hà Nội
 • Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của Lãnh đạo BAOVIET Bank.
 • Yêu cầu ĐVKD báo cáo đột xuất theo chỉ đạo của Lãnh đạo BAOVIET Bank.
Baoviet Bank
Hà Nội
 • Tái thẩm định các khoản tín dụng trên cơ sở đề xuất của Đơn vị kinh doanh, đề xuất ý kiến độc lập và trình Cấp phê duyệt tín dụng xem xét phê duyệt.
Baoviet Bank
Hà Nội
 • Thực hiện các yêu cầu phát triển mới/ chỉnh sửa các phần mềm của BAOVIET Bank;
 • Tìm hiểu các giải pháp Công nghệ trong lĩnh vực ngân hàng, nghiên cứu khả năng…
Baoviet Bank
Hà Nội
 • Kiểm soát việc xử lý tra soát từ các Chi nhánh của BAOVIET Bank và Ngân hàng khác.
 • Quản lý, đối soát tài khoản tiền gửi thanh toán bằng ngoại tệ của BAOVIET…
Baoviet Bank
Hà Nội
 • Tiếp nhận và xử lý tra soát từ các Chi nhánh của BAOVIET Bank và Ngân hàng khác;
 • Xử lý tác nghiệp các giao dịch Chuyển tiền trong nước hằng ngày:
Baoviet Bank
Hà Nội
 • Xây dựng kế hoạch kinh doanh, kế hoạch tài chính hàng năm và kế hoạch dài hạn;
 • Lập các báo cáo quản trị, báo cáo thống kế định kì theo quy định của các cơ quan…
Baoviet Bank
Hà Nội
 • Bộ phận nghiệp vụ vận hành, tác nghiệp hàng ngày trên các hệ thống CNTT của BAOVIET Bank;
 • Nghiên cứu, cấu hình, tham số hóa các sản phẩm dịch vụ mới trong các…
Baoviet Bank
Hà Nội
 • Hỗ trợ hoạt động thẩm định, phê duyệt tín dụng.
 • Tiếp nhận hồ sơ từ Phụ trách phòng HTPDTD phân giao, tiến hành kiểm tra bề mặt hồ sơ theo checklist.
Baoviet Bank
Hà Nội
 • Quản trị các thiết bị, hệ thống, dịch vụ an ninh bảo mật như Firewall, Policy, IPS, Enpoint, WAF, Database Firewall…;
 • Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành:
Baoviet Bank
Hà Nội
 • Bộ phận nghiệp vụ vận hành, tác nghiệp hàng ngày trên các hệ thống CNTT của BAOVIET Bank bao gồm hệ thống Core banking, hệ thống Thẻ, các giải pháp Ngân hàng…