Create your CV - It only takes a few seconds

Baoviet Bank jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 35 jobs

Giao dịch viên

Baoviet Bank
Biên Hòa
 • Thực hiện các giao dịch trực tiếp với Khách hàng theo công việc đã được phân công, bao gồm toàn bộ, hoặc 1 số dịch vụ:
 • Thu đổi ngoại tệ, kiều hối, thẻ,...;

CV/CVC/CVCC/Quản lý Xử lý nợ

Baoviet Bank
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của Lãnh đạo BAOVIET Bank.
 • Yêu cầu ĐVKD báo cáo đột xuất theo chỉ đạo của Lãnh đạo BAOVIET Bank.

Trợ lý Kiểm toán viên

Baoviet Bank
Hà Nội
 • Hỗ trợ thực hiện công tác kiểm toán cụ thể theo quy định và chính sách của ngân hàng và các hướng dẫn của KTNB;
 • Chuẩn bị các hồ sơ kiểm toán có liên quan;

Chuyên viên Định giá tài sản

Baoviet Bank
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Kiểm tra tính hợp pháp và hợp lệ bộ chứng từ tài sản bảo đảm;
 • Xác định tính xác thực các thông tin về tài sản bảo đảm theo chứng từ sở hữu;

Nhân viên/Chuyên viên Tác nghiệp tín dụng

Baoviet Bank
Hà Nội
 • Sắp xếp, lưu trữ hồ sơ, chứng từ tín dụng theo quy định của BAOVIET Bank.
 • Soạn thảo và hoàn tất các thủ tục pháp lý về hợp đồng tín dụng, hợp đồng tài sản bảo…

Trợ lý Quan hệ khách hàng

Baoviet Bank
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Trực tiếp thực hiện việc tìm kiếm và phát triển quan hệ khách hàng cá nhân và doanh nghiệp;
 • Thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh được giao đối với lĩnh vực Khách…

Kiểm soát viên

Baoviet Bank
Biên Hòa
 • Kiểm soát nghiệp vụ giao dịch tại quầy;
 • Tham gia lập kế hoạch triển khai hoạt động và đăng ký chỉ tiêu kinh doanh;
 • Cử nhân Cao đẳng trở lên các chuyên ngành:

Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp Phê duyệt tín dụng KHD... new

Baoviet Bank
Thành phố Hồ Chí Minh
 • + Tuân thủ quy định, quy trình của BAOVIET Bank, NHNN, Pháp luật hiện hành và phù hợp với khẩu vị rủi ro của BAOVIET Bank trong từng thời kỳ;

Kiểm toán viên cao cấp/Kiểm toán viên

Baoviet Bank
Hà Nội
 • Chủ động thực hiện công tác kiểm toán theo quy định, chính sách của ngân hàng và các hướng dẫn của KTNB;
 • Tham gia các cuộc kiểm toán theo phân công của Trưởng…

Chuyên viên Phát triển Quản trị Hệ thống báo cáo new

Baoviet Bank
Hà Nội
 • Phát triển hệ thống báo cáo nội bộ, báo cáo phục vụ quản trị điều hành, tác nghiệp, hệ thống báo cáo cho các cơ quan quản lý nhà nước.

Trưởng/Phó Trưởng Phòng khách hàng cá nhân

Baoviet Bank
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh được giao đối với lĩnh vực Khách hàng Cá nhân, gồm:
 • Tín dụng, Huy động vốn, Sản phẩm bảo hiểm, Thẻ, Ngân hàng điện tử,…;

Trưởng phòng Dịch vụ khách hàng

Baoviet Bank
Thanh Hóa
 • Hướng dẫn các nghiệp vụ, quy chế tài chính, quy chế kế toán áp dụng tại BAOVIET Bank cho các Giao dịch viên;
 • Kiểm tra giám sát thường xuyên hoạt động của phòng,…

Kiểm soát viên Thanh toán Quốc tế và Tài trợ thương mại

Baoviet Bank
Hà Nội
 • Kiểm soát việc xử lý tra soát từ các Chi nhánh của BAOVIET Bank và Ngân hàng khác.
 • Quản lý, đối soát tài khoản tiền gửi thanh toán bằng ngoại tệ của BAOVIET…

Phó giám đốc chi nhánh

Baoviet Bank
Biên Hòa
 • Xây dựng và quản lý kế hoạch kinh doanh, Phát triển và mở rộng mạng lưới của BAOVIET Bank tại khu vực quản lý;
 • Vị trí này báo cáo trực tiếp cho Giám Đốc;

Chuyên viên giao dịch tiền tệ liên ngân hàng

Baoviet Bank
Hà Nội
 • Quản lý và cân đối thanh khoản toàn hệ thống, nhận báo vốn của các đơn vị kinh doanh;
 • Đánh giá hiện trạng vốn, tình hình sử dụng vốn của toàn hệ thống nhằm đáp…

Get new jobs for this search by email