Baoviet Bank jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 41 jobs
Baoviet Bank
Hà Nội
 • Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của Lãnh đạo BAOVIET Bank.
 • Yêu cầu ĐVKD báo cáo đột xuất theo chỉ đạo của Lãnh đạo BAOVIET Bank.
Baoviet Bank
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Kiểm đếm tiền mặt VND và ngoại tệ;
 • Làm công tác tiếp quỹ giữa chi nhánh và các Phòng Giao dịch;
 • Phụ Trưởng quỹ và thủ quỹ làm các công việc liên quan đến kho…
Baoviet Bank
Nha Trang
 • Thực hiện các giao dịch trực tiếp với Khách hàng theo công việc đã được phân công, bao gồm toàn bộ, hoặc 1 số dịch vụ:
 • Thu đổi ngoại tệ, kiều hối, thẻ,...;
Baoviet Bank
Hà Nội
 • Tái thẩm định các khoản tín dụng trên cơ sở đề xuất của Đơn vị kinh doanh, đề xuất ý kiến độc lập và trình Cấp phê duyệt tín dụng xem xét phê duyệt.
Baoviet Bank
Nha Trang
 • Kiểm soát nghiệp vụ giao dịch tại quầy;
 • Tham gia lập kế hoạch triển khai hoạt động và đăng ký chỉ tiêu kinh doanh;
 • Cử nhân Cao đẳng trở lên các chuyên ngành:
Baoviet Bank
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Lập kế hoạch phát triển các chỉ tiêu tăng trưởng huy động vốn, tăng trưởng tín dụng và doanh thu phí dịch vụ;
 • Đảm bảo chất lượng giao dịch tại quầy;
Baoviet Bank
Hà Nội
 • Thực hiện các yêu cầu phát triển mới/ chỉnh sửa các phần mềm của BAOVIET Bank;
 • Tìm hiểu các giải pháp Công nghệ trong lĩnh vực ngân hàng, nghiên cứu khả năng…
Baoviet Bank
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Kiểm tra tính hợp pháp và hợp lệ bộ chứng từ tài sản bảo đảm;
 • Xác định tính xác thực các thông tin về tài sản bảo đảm theo chứng từ sở hữu;
Baoviet Bank
Hà Nội
 • Kiểm soát việc xử lý tra soát từ các Chi nhánh của BAOVIET Bank và Ngân hàng khác.
 • Quản lý, đối soát tài khoản tiền gửi thanh toán bằng ngoại tệ của BAOVIET…
Baoviet Bank
Hà Nội
 • Tiếp nhận và xử lý tra soát từ các Chi nhánh của BAOVIET Bank và Ngân hàng khác;
 • Xử lý tác nghiệp các giao dịch Chuyển tiền trong nước hằng ngày: