Create your CV - It only takes a few seconds

Bệnh Viện Hoàn Mỹ jobs in Đà Lạt

Sort by: relevance - date
Page 1 of 18 jobs

Thư ký Y Khoa

Bệnh Viện Đa Khoa Hoàn Mỹ Đà Lạt
Đà Lạt
Easily apply
 • Thực hiện các quy trình cho Người bệnh nhập viện, chuyển viện.
 • Các quyền lợi khác theo chính sách của Tập đoàn Y khoa Hoàn Mỹ.
 • ✔️ Mô tả công việc.

Nhân viên Hộ lý

bệnh viện hoàn mỹ đà lạt
Đà Lạt
 • Phòng Nhân sự - Bệnh Viện Đa Khoa Hoàn Mỹ Đà Lạt - Đồi Long Thọ, Phường 10, Tp.
 • Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của Tập Đoàn Y Khoa Hoàn Mỹ.

Tuyển nhân viên nhân sự

bệnh viện hoàn mỹ đà lạt
Đà Lạt
 • Đơn ứng tuyển theo form mẫu Hoàn Mỹ.
 • Ứng viên quan tâm đến vị trí tuyển dụng, vui lòng đến nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Nhân sự - Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Đà…

NHÂN VIÊN KINH DOANH

bệnh viện hoàn mỹ đà lạt
Đà Lạt
 • Đơn ứng tuyển theo form mẫu Hoàn Mỹ.
 • Ứng viên quan tâm đến vị trí tuyển dụng, vui lòng đến nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Nhân sự - Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Đà…

BỆNH VIỆN HOÀN MỸ ĐÀ LẠT TUYỂN DỤNG

bệnh viện hoàn mỹ đà lạt
Đà Lạt
Easily apply
 • BỆNH VIỆN HOÀN MỸ ĐÀ LẠT TUYỂN DỤNG.
 • Nộp trực tiếp tại Phòng Nhân sự - Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà lạt.
 • Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển và nâng cao chất lượng phục vụ,…

NHÂN VIÊN KẾ TOÁN KHO

bệnh viện hoàn mỹ đà lạt
Đà Lạt
Easily apply
 • Phòng Nhân sự - Bệnh Viện Đa Khoa Hoàn Mỹ Đà Lạt - Đồi Long Thọ, Phường 10, Tp.
 • Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của Tập Đoàn Y Khoa Hoàn Mỹ.

DƯỢC SĨ

bệnh viện hoàn mỹ đà lạt
Đà Lạt
Easily apply
 • Phòng Nhân sự - Bệnh Viện Đa Khoa Hoàn Mỹ Đà Lạt - Đồi Long Thọ, Phường 10, Tp.
 • Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong môi trường bệnh viện.

TRÍ PHÓ PHÒNG NHÂN SỰ

bệnh viện hoàn mỹ đà lạt
Đà Lạt
Easily apply
 • Bệnh Viện Đa Khoa Hoàn Mỹ Đà Lạt - Đồi Long Thọ, Phường 10, Tp.
 • Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của Tập Đoàn Y Khoa Hoàn Mỹ.
 • I/ MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

TRÍ PHÓ PHÒNG HÀNH CHÍNH

bệnh viện hoàn mỹ đà lạt
Đà Lạt
Easily apply
 • Bệnh Viện Đa Khoa Hoàn Mỹ Đà Lạt - Đồi Long Thọ, Phường 10, Tp.
 • Đảm bảo hệ thống thông tin liên lạc bệnh viện.
 • Không hoàn trả hồ sơ nếu không trúng tuyển.

ĐIỀU DƯỠNG ĐA KHOA

bệnh viện hoàn mỹ đà lạt
Đà Lạt
Easily apply
 • Phòng Nhân sự - Bệnh Viện Đa Khoa Hoàn Mỹ Đà Lạt - Đồi Long Thọ, Phường 10, Tp.
 • Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của Tập Đoàn Y Khoa Hoàn Mỹ.

NHÂN VIÊN BẢO TRÌ

bệnh viện hoàn mỹ đà lạt
Đà Lạt
Easily apply
 • Phòng Nhân sự - Bệnh Viện Đa Khoa Hoàn Mỹ Đà Lạt - Đồi Long Thọ, Phường 10, Tp.
 • § Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của Tập Đoàn Y Khoa Hoàn Mỹ.

NỮ HỘ SINH

bệnh viện hoàn mỹ đà lạt
Đà Lạt
Easily apply
 • Phòng Nhân sự - Bệnh Viện Đa Khoa Hoàn Mỹ Đà Lạt - Đồi Long Thọ, Phường 10, Tp.
 • Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của Tập Đoàn Y Khoa Hoàn Mỹ.

BÁC SĨ CHUYÊN KHOA NHI

bệnh viện hoàn mỹ đà lạt
Đà Lạt
Easily apply
 • Phòng Nhân sự - Bệnh Viện Đa Khoa Hoàn Mỹ Đà Lạt - Đồi Long Thọ, Phường 10, Tp.
 • Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của Tập Đoàn Y Khoa Hoàn Mỹ.

TUYỂN NHÂN VIÊN ĐIỀU DƯỠNG

bệnh viện hoàn mỹ đà lạt
Đà Lạt
Easily apply
 • Phòng Nhân sự - Bệnh Viện Đa Khoa Hoàn Mỹ Đà Lạt - Đồi Long Thọ, Phường 10, Tp.
 • Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của Tập Đoàn Y Khoa Hoàn Mỹ.

NHÂN VIÊN BẢO VỆ

bệnh viện hoàn mỹ đà lạt
Đà Lạt
Easily apply
 • Phòng Nhân sự - Bệnh Viện Đa Khoa Hoàn Mỹ Đà Lạt - Đồi Long Thọ, Phường 10, Tp.
 • Bảo vệ tài sản bệnh viện, bệnh nhân.
 • Giữ gìn an ninh trật tự trong bệnh viện.