Create your CV - It only takes a few seconds

Bệnh Viện Đức Khang jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 2 jobs

Nhân Viên Tổ Chức Hành Chánh

CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN ĐỨC KHANG
Thành phố Hồ Chí Minh
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
  • Kiểm tra công tác bảo vệ trong Bệnh viện.
  • Đảm bảo hệ thống thông tin liên lạc của Bệnh viện.
  • Đảm bảo cung cấp đầy đủ nước sạch và điện trong Bệnh viện.

Nhân viên điều dưỡng

Thành phố Hồ Chí Minh
5.000 VNĐ một giờ
  • BỆNH VIỆN MẮT SÀI GÒN.
  • BỆNH VIỆN MẮT SÀI GÒN là một công ty họat động trên lĩnh vực Bệnh viện và chăm sóc sức khỏe, chuyên sâu về ngành mắt.
» Create your CV - It only takes a few seconds
Get new jobs for this search by email
By creating a job alert or receiving recommended jobs, you agree to our Terms. You can change your consent settings at any time by unsubscribing or as detailed in our terms.