Bất Động Sản jobs

Filter results by:
Sort by: relevance - date
You refined by: Hà Nội (undo) Ngân Hàng Bưu Điện Liên Việt (undo) undo all
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 29 jobs
 • Kiến thức chuyên sâu về các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ, hoạt động phân phối bảo hiểm qua kênh ngân hàng (Bancassurance).
 • CÁC VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG.
 • Chịu trách nhiệm chung về hoạt động của Phòng Bảo hiểm.
 • Việc tuyển dụng tại Ngân hàng Bưu điện Liên Việt là hoàn toàn công bằng, minh bạch, khách quan, không…
 • Theo dõi, cập nhật và phân tích các biến động của thị trường ngoại tệ và các sản phẩm phái sinh.
 • Tìm kiếm, nghiên cứu và đề xuất các sản phẩm ngoại tệ và sản…
 • Bán chéo các sản phẩm, dịch vụ,...
 • Việc tuyển dụng tại Ngân hàng Bưu điện Liên Việt là hoàn toàn công bằng, minh bạch, khách quan, không qua bất cứ cá nhân…
 • Bán chéo các sản phẩm dịch vụ,...
 • Gọi điện, tìm kiếm, tiếp thị các khách hàng huy động;
 • Việc tuyển dụng tại Ngân hàng Bưu điện Liên Việt là hoàn toàn công bằng,…
 • Các sản phẩm tín dụng, huy động, dịch vụ tài khoản cho các ĐVKD trong phạm vi được phân công quản lý.
 • Đo lường khả năng triển khai sản phẩm để phục vụ công tác…
 • Tìm kiếm, nghiên cứu và đề xuất các sản phẩm ngoại tệ và sản phẩm phái sinh phù hợp, khả thi và đem lại lợi nhuận cho Ngân hàng Bưu điện Liên Việt;
 • Chủ động tìm kiếm, thiết lập quan hệ với các Khách hàng cá nhân thông qua các mối quan hệ cá nhân, diễn đàn, hội nghị, các danh mục khách hàng, các kênh thứ ba…
 • Việc tuyển dụng tại Ngân hàng Bưu điện Liên Việt là hoàn toàn công bằng, minh bạch, khách quan, không qua bất cứ cá nhân trung gian và không thu bất cứ khoản…
 • Việc tuyển dụng tại Ngân hàng Bưu điện Liên Việt là hoàn toàn công bằng, minh bạch, khách quan, không qua bất cứ cá nhân trung gian và không thu bất cứ khoản…