Create your CV - It only takes a few seconds

Bất Động Sản jobs

Sort by: relevance - date
Page 4 of 131 jobs
 • Hà Nội - Giám đốc lưu động- Họ và tên ứng viên.
 • Hà Nội - Giám đốc lưu động- Họ và tên ứng viên.
 • Việc tuyển dụng tại Ngân hàng Bưu điện Liên Việt là hoàn toàn…
 • Bán chéo các sản phẩm, dịch vụ,...
 • Bán chéo các sản phẩm dịch vụ,...
 • Hiểu biết các quy định pháp luật, của NHNN liên quan đến các hoạt động ngân hàng thương mại…
 • Bán chéo các sản phẩm, dịch vụ,...
 • Việc tuyển dụng tại Ngân hàng Bưu điện Liên Việt là hoàn toàn công bằng, minh bạch, khách quan, không qua bất cứ cá nhân…
 • Thực hiện xây dựng kế hoạch, kịch bản triển khai sản phẩm, gói sản phẩm dành cho KHCN bao gồm:
 • Các sản phẩm tín dụng, huy động, dịch vụ tài khoản cho các ĐVKD…
 • Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Tài chính Ngân hàng, Xây dựng, Bất động sản ...).
 • Có kiến thức chuyên sâu về tín dụng, am hiểu về thị trường Bất động sản, máy móc…
 • Bán chéo các sản phẩm, dịch vụ,...
 • Hiểu biết các quy định pháp luật, của NHNN liên quan đến các hoạt động ngân hàng thương mại, hoạt động cấp tín dụng/thẩm định…
 • Bán chéo các sản phẩm, dịch vụ,...
 • Bán chéo các sản phẩm dịch vụ,...
 • Gọi điện, tìm kiếm, tiếp thị các khách hàng huy động;
 • CÁC VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG:
 • Bán chéo các sản phẩm dịch vụ,...
 • Tổ chức thực hiện công tác nghiên cứu thị trường, đề xuất chính sách sản phẩm phù hợp, phát triển khách hàng cấp tín dụng,…
 • Bán chéo các sản phẩm dịch vụ,...
 • Bán chéo các sản phẩm, dịch vụ,...
 • Gọi điện, tìm kiếm, tiếp thị các khách hàng huy động;
 • CÁC VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG.
 • Các sản phẩm tín dụng, huy động, dịch vụ tài khoản cho các ĐVKD trong phạm vi được phân công quản lý.
 • Đo lường khả năng triển khai sản phẩm để phục vụ công tác…