Create your CV - It only takes a few seconds

Bất Động Sản jobs

Sort by: relevance - date
Page 3 of 111 jobs
 • Bán chéo các sản phẩm, dịch vụ,...
 • Bán chéo các sản phẩm dịch vụ,...
 • Chuyên viên Hỗ trợ Hoạt động (Mảng Giám sát tín dụng).
 • CÁC VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG:
 • Hoạt động huy động vốn, thanh toán, thẻ, thu hộ/chi hộ,...
 • Chuyên viên Hỗ trợ hoạt động:
 • Chuyên viên Hỗ trợ hoạt động.
 • Bán chéo các sản phẩm, dịch vụ,...
 • Chịu trách nhiệm chung về hoạt động của Phòng Bảo hiểm.
 • Việc tuyển dụng tại Ngân hàng Bưu điện Liên Việt là hoàn toàn công bằng, minh bạch, khách quan, không…
 • Bán chéo các sản phẩm, dịch vụ,...
 • Bán chéo các sản phẩm dịch vụ,...
 • Gọi điện, tìm kiếm, tiếp thị các khách hàng huy động;
 • CÁC VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG.
 • Bán chéo các sản phẩm, dịch vụ,...
 • Hiểu biết các quy định pháp luật, của NHNN liên quan đến các hoạt động ngân hàng thương mại, hoạt động cấp tín dụng/thẩm định…
 • Bán chéo các sản phẩm, dịch vụ,...
 • Bán chéo các sản phẩm dịch vụ,...
 • Gọi điện, tìm kiếm, tiếp thị các khách hàng huy động;
 • MÔ TẢ CÔNG VIỆC CỤ THỂ CÁC VỊ TRÍ:
 • Bán chéo các sản phẩm, dịch vụ,...
 • Bán chéo các sản phẩm dịch vụ,...
 • Gọi điện, tìm kiếm, tiếp thị các khách hàng huy động;
 • CÁC VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG:
 • Theo dõi, cập nhật và phân tích các biến động của thị trường ngoại tệ và các sản phẩm phái sinh.
 • Tìm kiếm, nghiên cứu và đề xuất các sản phẩm ngoại tệ và sản…
 • Việc tuyển dụng tại Ngân hàng Bưu điện Liên Việt là hoàn toàn công bằng, minh bạch, khách quan, không qua bất cứ cá nhân trung gian và không thu bất cứ khoản…
 • Bán chéo các sản phẩm dịch vụ,...
 • Bán chéo các sản phẩm, dịch vụ,...
 • Kiểm tra, giám sát hoạt động tín dụng:
 • Chuyên viên hỗ trợ hoạt động (mảng giám sát tín dụng…
Overall, how relevant are these jobs?