Bất Động Sản jobs

Filter results by:
Sort by: relevance - date
You refined by: Ngân Hàng Bưu Điện Liên Việt (undo)
Location
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 2 of 111 jobs
 • Hoạt động huy động vốn, thanh toán, thẻ, thu hộ/chi hộ,...
 • Chuyên viên Hỗ trợ hoạt động.
 • Bán chéo các sản phẩm, dịch vụ,...
 • CÁC VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG:
 • Bán chéo các sản phẩm, dịch vụ,...
 • Bán chéo các sản phẩm dịch vụ,...
 • Hiểu biết các quy định pháp luật, của NHNN liên quan đến các hoạt động ngân hàng thương mại…
 • Bán chéo các sản phẩm, dịch vụ,...
 • Bán chéo các sản phẩm dịch vụ,...
 • Tổ chức hoạt động kế toán ngân quỹ:
 • Hiểu biết các quy định pháp luật, của NHNN liên quan…
 • Bán chéo các sản phẩm, dịch vụ,...
 • Việc tuyển dụng tại Ngân hàng Bưu điện Liên Việt là hoàn toàn công bằng, minh bạch, khách quan, không qua bất cứ cá nhân…
 • Bán chéo các sản phẩm, dịch vụ,...
 • Bán chéo các sản phẩm dịch vụ,...
 • Gọi điện, tìm kiếm, tiếp thị các khách hàng huy động;
 • CÁC VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG:
 • Hoạt động huy động vốn, thanh toán, thẻ, thu hộ/chi hộ,...
 • Chuyên viên Hỗ trợ hoạt động:
 • Chuyên viên Hỗ trợ hoạt động.
 • Bán chéo các sản phẩm, dịch vụ,...
 • Bán chéo các sản phẩm, dịch vụ,...
 • Việc tuyển dụng tại Ngân hàng Bưu điện Liên Việt là hoàn toàn công bằng, minh bạch, khách quan, không qua bất cứ cá nhân…
 • Bán chéo các sản phẩm, dịch vụ,...
 • Bán chéo các sản phẩm dịch vụ,...
 • Quản lý tài sản, công cụ dụng cụ;
 • Gọi điện, tìm kiếm, tiếp thị các khách hàng huy động;
 • Bán chéo các sản phẩm, dịch vụ,...
 • Bán chéo các sản phẩm dịch vụ,...
 • Chuyên viên Hỗ trợ Hoạt động (Mảng Giám sát tín dụng).
 • CÁC VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG:
 • Tổ chức hoạt động kế toán ngân quỹ:
 • Tổ chức thực hiện công tác nghiên cứu thị trường, đề xuất chính sách sản phẩm phù hợp, phát triển khách hàng cấp tín dụng,…