Create your CV - It only takes a few seconds

Bất Động Sản jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 1 jobs

Khối CNTT - Chuyên viên Quản lý Dự án

  • Hỗ trợ các hoạt động thủ tục hành chính nhằm khởi động dự án.
  • Khởi động và triển khai.
  • Chuẩn bị khởi động dự án.
  • Lưu trữ những sản phẩm của dự án.
» Create your CV - It only takes a few seconds