Bất Động Sản jobs

Filter results by:
Sort by: relevance - date
You refined by: Ngân Hàng Bưu Điện Liên Việt (undo)
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 173 jobs
 • Chuyên viên Hỗ trợ hoạt động.
 • Bán chéo các sản phẩm, dịch vụ,...
 • Bán chéo các sản phẩm dịch vụ,...
 • Kiểm tra, giám sát hoạt động tín dụng:
 • Hướng dẫn nộp hồ sơ:
 • Bán chéo các sản phẩm, dịch vụ,...
 • Việc tuyển dụng tại Ngân hàng Bưu điện Liên Việt là hoàn toàn công bằng, minh bạch, khách quan, không qua bất cứ cá nhân…
 • Chủ động tìm kiếm, thiết lập quan hệ với các Khách hàng cá nhân thông qua các mối quan hệ cá nhân, diễn đàn, hội nghị, các danh mục khách hàng, các kênh thứ ba…
 • Thực hiện xây dựng kế hoạch, kịch bản triển khai sản phẩm, gói sản phẩm dành cho KHCN bao gồm:
 • Các sản phẩm tín dụng, huy động, dịch vụ tài khoản cho các ĐVKD…
 • Hoạt động huy động vốn, thanh toán, thẻ, thu hộ/chi hộ,...
 • Chuyên viên Hỗ trợ hoạt động.
 • Bán chéo các sản phẩm, dịch vụ,...
 • CÁC VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG:
 • Hà Nội - Giám đốc lưu động- Họ và tên ứng viên.
 • Hà Nội - Giám đốc lưu động- Họ và tên ứng viên.
 • Việc tuyển dụng tại Ngân hàng Bưu điện Liên Việt là hoàn toàn…
 • Giám sát, kiểm tra hồ sơ tín dụng, tài sản bảo đảm, công tác huy động vốn, các hoạt động thanh toán, dịch vụ khác,….
 • Mảng Giám sát hoạt động:
 • Chuyên viên hỗ trợ hoạt động (Giám sát hoạt động Tín dụng).
 • Bán chéo các sản phẩm dịch vụ,...
 • Bán chéo các sản phẩm, dịch vụ,...
 • CÁC VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG.
 • Bán chéo các sản phẩm, dịch vụ,...
 • Bán chéo các sản phẩm dịch vụ,...
 • Hiểu biết các quy định pháp luật, của NHNN liên quan đến các hoạt động ngân hàng thương mại…
 • Hà Nội - Giám đốc lưu động- Họ và tên ứng viên.
 • Hà Nội - Giám đốc lưu động- Họ và tên ứng viên.
 • Việc tuyển dụng tại Ngân hàng Bưu điện Liên Việt là hoàn toàn…