Create your CV - It only takes a few seconds

Bất Động Sản jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 60 jobs

General Director

Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Bất kỳ - > Mức lương:
 • Build up company’s business strategies and plan.
 • Build up, develop and lead talent management.
 • Cost, timing, QA/ QC, HSE, Legal affair.

Design Management Manager

Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Bất kỳ - > Mức lương:
 • Build up architecture design management procedure.
 • Build up the procedure of the combination management between Departments in project…

Bar Supervisor

Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
 • 2/ Phát triển sản phẩm:
 • Bất kỳ - > Mức lương:
 • Báo cáo lại các hoạt động trong ngày và các bất thường (nếu có) có các bộ phận có liên quan để xử lý kịp thời.

Admin Manager

Ky Nguyen Vang Consultants
Hà Nội
 • Bất kỳ - > Mức lương:
 • Lập kế hoạch hoạt động, phân bổ KPI cho nhân viên, tổ chức hoạt động, điều khiển, kiểm soát và thông tin kịp thời trong quá trình thực…

Production Manager

Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Sản xuất/Vận hành sản xuất.
 • Tham mưu cho Giám đốc các vấn đề liên quan đến sản xuất, tổ chức sản xuất, điều độ sản xuất, sản xuất thử nghiệm, quản lý lao động…

Event Manager

Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Am hiểu nhu cầu và thị hiếu khách hàng về thị trường bất động sản;
 • Bất kỳ - > Mức lương:
 • Giữ đúng cam kết, intefrity, tiếp thu nhanh, năng động.

General Manager Assistant

Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Bất kỳ - > Mức lương:
 • Làm việc chăm chỉ và khả năng giải quyết sự việc linh động , độc lập.
 • Truyền đạt văn hóa công ty, định hướng mục tiêu hoạt động của công…

Brand Manager

Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Phát triển sản phẩm mới.
 • Bất kỳ - > Mức lương:
 • Giấy phép liên quan đến hoạt động của nhãn hàng.
 • Thực hiện, kiểm tra, giám sát và đánh giá các hoạt động tiếp thị…

Game 3D Artist

Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Bất kỳ - > Mức lương:
 • Hiện thực hóa các chuyển động.
 • Làm chuyển động các nhân vật.
 • Đảm bảo chất lượng các sản phẩm 3D.
 • Thiết kế các nhân vật và bối cảnh 3D.

Trade Marketing Staff

Ky Nguyen Vang Consultants
Hà Nội
 • Bất kỳ - > Mức lương:
 • Đánh giá phân tích các hoạt động trưng bày / khuyến mãi của đối thủ cạnh tranh.
 • Giá cả, chính sách phân phối tại các kênh, các hoạt động…