Bất Động Sản jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 50 jobs
HR Strategy’s Client
Thành phố Hồ Chí Minh
Easily apply
 • Khách hàng của HR Strategy là tập đoàn Bất động sản.
 • Có khả năng sáng tạo, làm việc nhóm, chủ động giải quyết vấn đề.
 • Thân gửi các ứng viên,.
HR Strategy's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
Easily apply
 • Khách hàng của HR Strategy đang hoạt động trong lĩnh vực Bất động sản .
 • Quản lý toàn bộ các hoạt động và các nguồn lực.
 • Thân gửi các ứng viên,.
HR Strategy's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
Easily apply
 • Khách hàng của HR Strategy đang hoạt động trong lĩnh vực Bất động sản.
 • Quản lý toàn bộ các hoạt động và các nguồn lực.
 • Thân gửi các ứng viên,.
HR Strategy's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
Easily apply
 • Khách hàng của HR Strategy đang hoạt động trong lĩnh vực Bất động sản.
 • Đảm bảo kết quả thực hiện thiết kế đạt chất lượng hồ sơ, đúng tiến độ, đúng chuyên môn…
HR Strategy's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
Easily apply
 • Khách hàng của HR Strategy đang hoạt động trong lĩnh vực Bất động sản .
 • Đảm bảo kết quả thực hiện thiết kế đạt chất lượng hồ sơ, đúng tiến độ, đúng chuyên môn…
HR Strategy’s Client
Đồng Nai
Easily apply
 • Nâng cao chất lượng sản phẩm.
 • Thân gởi các Ứng Viên, Khách hàng của HR Strategy là tập đoàn nước ngoài hoạt động sản xuất trong lĩnh vực dệt may, dệt sợi .
HR Strategy's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
Easily apply
 • Khách hàng của HR Strategy là một công ty hoạt động trong lĩnh vực đầu tư Bất động sản .
 • Thân gửi các ứng viên,.
 • Hiện nay đang cần tuyển dụng vị trí:
HR Strategy’s Client
Đồng Nai
Easily apply
 • Hợp tác với các bộ phận liên quan để thực hiện hoạt động cải tiến điểm bất hợp lý tiêu chuẩn.
 • Đào tạo/huấn luyện quy trình liên quan cho người lao động.
HR Strategy’s Client
Long An
Easily apply
 • Thực hiện bảo trì thường xuyên toàn bộ hệ thống điện và tất cả các loại máy móc trong nhà máy, đảm bảo rằng không có bất thường xảy ra ảnh hưởng đến quá trình…
HR Strategy's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
Easily apply
 • Quản lý thời hạn hợp đồng lao động, soạn thảo và ký kết hợp đồng lao động.
 • Khách hàng của HRStrategy là một Công ty sản xuất trong lĩnh vực FMCG .