Bất Động Sản jobs

Filter results by:
Sort by: relevance - date
You refined by: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ (undo)
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 89 jobs
Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Có 5 năm ra trường và làm việc thực tế tại các đơn vị Đầu tư, Xây dựng sản xuất kinh doanh Bất động sản;
 • Chịu trách nhiệm thẩm định, kiểm soát và hoàn thiện các…
Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô
Hà Nội
 • Bất Động Sản,Quản Lý Điều Hành.
 • Tổ chức khảo sát, nghiên cứu và phân tích thị trường bất động sản.
 • Chỉ đạo Lập và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch Sản xuất…
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ
Hà Nội +1 location
 • Có 5 năm ra trường và làm việc thực tế tại các đơn vị Đầu tư, Xây dựng sản xuất kinh doanh Bất động sản;
 • 2 giờ trước # Bạn đang xem tin việc làm Chuyên Viên Đầu…
Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô
Hà Nội
 • Am hiểu về ngành, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng và bất động sản, về các sản phẩm, dịch vụ bất động sản.
 • Yêu cầu bằng cấp (tối thiểu):
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Có 5 năm ra trường và làm việc thực tế tại các đơn vị Đầu tư, Xây dựng sản xuất kinh doanh Bất động sản;
 • 20 giờ trước # Bạn đang xem tin việc làm Chuyên Viên…
Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô
Khánh Hòa
 • Đầu tư Xây dựng, Sản xuất Kinh doanh, hoặc các ngành tương tự có quy mô vừa và lớn.
 • Phát hiện các bất hợp lý trong quá trình triển khai dự án, báo cáo cấp quản…
Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô
Hà Nội
 • Có 5 năm ra trường và làm việc thực tế tại công tác Kiểm soát Nội bộ ở các đơn vị, ưu tiên đã làm kiểm soát nội bộ tại các công ty Đầu tư, Xây dựng sản xuất…
Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô
Khánh Hòa
 • Đầu tư Xây dựng, Sản xuất Kinh doanh, hoặc các ngành tương tự có quy mô vừa và lớn.
 • Phát hiện các bất hợp lý trong quá trình triển khai dự án, báo cáo cấp quản…
Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô
Hà Nội
 • Có 1- 2 năm ra trường và làm việc thực tế tại các đơn vị Thi công Xây dựng, Đầu tư Bất động sản, sản xuất kinh doanh Bất động sản;
 • Cập nhật danh bạ điện thoại;
Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô
Hà Nội
 • Lập kế hoạch, triển khai và giám sát chương trình quản lý bất động sản.
 • Thực hiện các chính sách và quy trình theo sự hướng dẫn của phòng quản lý bất động sản…