Create your CV - It only takes a few seconds

Bất Động Sản jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 17 jobs
Công ty Cổ phần Đất Xanh Miền Trung
Ðà Nẵng
 • Đɑm mê Bất Động Sản, có hoài bão lớn, tự tin cɑo.
 • Bất Động Sản,Tư Vấn Bán Hàng.
 • Ƭhường xuyên cập nhật thông tin thị trường bất động sản, nhɑnh chóng nắm bắt nhu…
Công ty Cổ phần Đất Xanh Miền Trung
Ðà Nẵng
 • Có hiểu biết căn bản về marketing và xây dựng thương hiệu, đặc biệt là đối với ngành bất động sản.
 • Các hoạt động tập thể được Công ty tài trợ:
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT XANH MIỀN TRUNG
Ðà Nẵng
11.000.000 - VNĐ21.000.000 VNĐ một năm
 • Am hiểu chính sách kế toán, thuế, các luật liên quan đến họat động kinh doanh bất động sản.
 • Là Kế toán trưởng trong lĩnh vực đầu tư xây dựng và bất động sản (từ…
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT XANH MIỀN TRUNG
Ðà Nẵng
10.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
 • 5 giờ trước # Bạn đang xem tin việc làm Chuyên Viên Tài Chính - Financial Executive trong ngành Xây dựng, Bất động sản, Tài chính/Đầu tư được tuyển dụng tại Đà…
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT XANH MIỀN TRUNG
Ðà Nẵng
 • 9 giờ trước # Bạn đang xem tin việc làm Thư Ký Hành Chính Ban Tổng Giám Đốc - Ngoại Hình Đẹp trong ngành Hành chánh/Thư ký, Bất động sản được tuyển dụng tại Đà…
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT XANH MIỀN TRUNG
Ðà Nẵng
8.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một tháng
 • # Bạn đang xem tin việc làm Chuyên Viên DIGITAL MARKETING trong ngành Tiếp thị / Marketing,, Tiếp thị trực tuyến,, Bất động sản được tuyển dụng tại Đà Nẵng bởi…
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT XANH MIỀN TRUNG
Ðà Nẵng
 • Am hiểu hoạt động đầu tư và thị trường bất động sản trong nước.
 • 4 phút trước # Bạn đang xem tin việc làm Trưởng Phòng Cung Ứng Chọn Thầu trong ngành Xây dựng,…
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT XANH MIỀN TRUNG
Ðà Nẵng
9.000.000 VNĐ một tháng
 • Đà Nẵng Quản Lý Đội Ngũ Kinh Doanh Môi Giới Bất Động Sản Bất Động Sản Kinh Doanh Bất Động Sản Dịch Vụ Khách Hàng MÔ TẢ CÔNG VIỆC - Làm việc dưới sự giám sát của…
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT XANH MIỀN TRUNG
Ðà Nẵng
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • 6 giờ trước # Bạn đang xem tin việc làm Trưởng Phòng Kế Hoạch Tổng Hợp trong ngành Xây dựng, Bất động sản, Hoạch định/Dự án được tuyển dụng tại Đà Nẵng bởi CÔNG…
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT XANH MIỀN TRUNG
Ðà Nẵng
6.000.000 VNĐ một tháng
 • Đɑm mê Bất Động Sản, có hoài bão lớn, tự tin cao.
 • Thường xuyên cập nhật thông tin thị trường bất động sản, nhɑnh chóng nắm bắt nhu cầu củɑ khách hàng.