Bảo Trì Khách Sạn jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 18 jobs
Sofia Tam Đảo Hotel Và Spa
Vĩnh Phúc
 • Đảm bảo thực hiện các hạng mục bảo trì đúng tiến độ, đủ và đạt chất lượng.
 • Báo cáo công việc bảo trì dự phòng và xử lý sự cố theo quy định.
 • Kỹ năng Quản lý tốt;
Khách sạn DIC Star Vĩnh Phúc
Vĩnh Phúc
 • Bảo Trì - Sửa Chữa,Điện Lạnh/Nhiệt Lạnh.
 • Chịu trách nhiệm bảo quản thiết bị, dụng cụ được giao.
 • Thưc hiện các công việc vận hành, sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị.
 • Ưu tiên chuyên ngành Quản trị nhà hàng & khách sạn.
 • Có kiến thức và đam mê về lĩnh vực nhà hàng, khách sạn.
 • Đảm bảo doanh thu luôn đạt được mục tiêu đặt ra hoặc…
Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng & Thương Mại Nhật...
Vĩnh Phúc
 • Xây dựng, hoạch định chiến lược maketing nhằm phát triển thương hiệu của khách sạn, đảm bảo cung ứng chất lượng dịch vụ theo đúng tiêu chuẩn khách sạn hiện mang…
Khách Sạn DIC Star Vĩnh Phúc
Vĩnh Phúc
 • Vận hành, bảo trì, bảo dưỡng hệ thống điều hòa trung tâm của khách sạn.
 • Làm các công việc trưởng bộ phận giao.
 • Trao đổi cụ thể hơn khi tham gia phỏng vấn.
ĐẦU TƯ XD & NHẬT HẰNG
Vĩnh Phúc
15.000.000 VNĐ một tháng
 • Xây dựng, hoạch định chiến lược maketing nhằm phát triển thương hiệu của khách sạn, đảm bảo cung ứng chất lượng dịch vụ theo đúng tiêu chuẩn khách sạn hiện mang…
Khách Sạn DIC Star Vĩnh Phúc
Vĩnh Phúc
 • Chỉ đạo trực tiếp trong việc xử lý các sự cố và bảo trì bảo dưỡng các hệ thống.
 • Trực tiếp / gián tiếp triển khai thực hiện và hoàn thành các công việc được giao…
FLAMINGO GROUP
Vĩnh Phúc
5.000.000 - VNĐ8.000.000 VNĐ một tháng
 • Phát triển mối quan hệ chuyên nghiệp với các đồng nghiệp và duy trì liên lạc tốt với tất cả nhân viên khách sạn, phối hợp làm việc chặt chẽ với các giám sát và…
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG & THƯƠNG MẠI NHẬT...
Vĩnh Phúc
15.000.000 VNĐ một tháng
 • Xây dựng, hoạch định chiến lược maketing nhằm phát triển thương hiệu của khách sạn, đảm bảo cung ứng chất lượng dịch vụ theo đúng tiêu chuẩn khách sạn hiện mang…
FLAMINGO GROUP
Vĩnh Phúc
12.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một tháng
 • Phát triển mối quan hệ chuyên nghiệp với các đồng nghiệp và duy trì liên lạc tốt với tất cả nhân viên khách sạn, phối hợp làm việc chặt chẽ với các giám sát và…