Bảo Trì Khách Sạn jobs

Filter results by:
Sort by: relevance - date
You refined by: MTalent (undo)
Job Type
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 11 jobs
MTalent
Hà Nội
30.000.000 - VNĐ40.000.000 VNĐ một năm
 • Tổ chức và giám sát việc thực hiện các hoạt động vận hành, bảo hành, bảo trì, nâng cấp các hệ thống công nghệ;
 • Phê duyệt các yêu cầu kỹ thuật liên quan;
MTalent
Hà Nội
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Giám sát tính tuân thủ quy trình của các nhà thầu bảo vệ, làm sạch, kiểm soát côn trùng, rác thải, sân vườn, bảo trì kỹ thuật….
 • Giám sát các nhà thầu ngoài:
MTalent
Thái Bình
 • Giám đốc Điều hành Khách sạn Giám đốc Điều hành khách sạn - TNH [SOJO - TNH] Giám đốc Điều hành khách sạn.
 • Quản lý nguồn nhân lực của khách sạn, đảm bảo có đủ…
MTalent
Hà Nội
 • Chung cư, khách sạn, Thương mại dịch vụ.
 • Lập kế hoạch và Quản lý (điều phối) công tác triển khai thiết kế các dự án Cao tầng/Khách sạn của Tập đoàn.
MTalent
Hà Nội
30.000.000 - VNĐ40.000.000 VNĐ một tháng
 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành CNTT, Quản trị Khách sạn, Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng.
 • BHXH bắt buộc và BH Bảo Việt Gold.
 • Nhiệm vụ quản lý chất lượng dự án.
MTalent
Hà Nội
15.000.000 - VNĐ25.000.000 VNĐ một tháng
 • Phối hợp với TNTech lập kế hoạch cung cấp, bảo trì, nâng cấp phần cứng/ phần mềm tại các khách sạn;
 • Hỗ trợ các khách sạn trong việc giải quyết vấn đề phần cứng…
MTalent
Hà Nội
 • Tổ chức và giám sát việc thực hiện các hoạt động vận hành, bảo hành, bảo trì, nâng cấp các hệ thống công nghệ;
 • Phê duyệt các yêu cầu kỹ thuật liên quan;

We have removed 4 job postings very similar to those already shown. To see these additional results, you may repeat your search with the omitted job postings included.

» Create your CV - It only takes a few seconds